gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZÜRLÜ ÇOCUĞU RAPORUNDAN ÖNCE PRİMLERİN EMEKLİLİĞE ETKİSİ

5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 8 inci Fıkrasında Düzenlenmiştir.

04 Aralık 2012 Salı 12:33

 5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 8 inci  Fıkrası:

 
Kadın Sigortalılardan “Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derece Özürlü Çocuğu” olanların emeklilik yaş haddinin indirilmesi:
- Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaatınız sonucu, özürlü çocuğunuz hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurullarınca incelenmesi neticesinde, çocuğunuzun “ Başka birinin sürekli bakımına muhtaç Olduğuna” dair karar çıkması halinde, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayınızın dörtte biri, toplam priminize eklenir ve eklenen bu süre emeklilik yaş haddinden indirilir. 
Raporla başka birinin bakımına muhtaçlığı 01/10/2008 tarihinden sonra  belgelenmesi gerekiyor.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET