gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİ SAĞLIK VE ÖLÜM AYLIĞI

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına devam eden öğrencilere hangi durumlarda sağlık yardımı verilmesi ile ölüm/gelir aylığı ödenmesi konusu SGK tarafından açıklandı.

07 Ağustos 2015 Cuma 13:15
PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİ SAĞLIK VE ÖLÜM AYLIĞI

Buna göre, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı mezuniyet belgesinin lisans üstü ihtisas sertifikası ile eşdeğer olmaması nedeniylebu programlara devam eden öğrencilere Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlık yardımı yapılmayacağı gibi ölüm gelir/aylık ödemesi de yapılmamaktadır.


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde; “Lisans Üstü” kavramının tanımı yapılarak, Lisans Üstünün, yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsadığı ve kademelere ayrıldığı belirtilmektedir.


Yine aynı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metot, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespitinin Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği öngörülmüştür.


Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29/1/2014 tarihli toplantısında; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının da görüşü alınarak Pedagojik Formasyon Sertifika Programı mezuniyet belgesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ortak hükümler bölümünün (A-9) maddesinde belirtilen lisans üstü ihtisas sertifikası ile eşdeğer olmadığına karar verildiğinden, bu programlara devam eden öğrencilere Kurumumuzca sağlık yardımı yapılmayacağı gibi ölüm gelir/aylık ödemesi de yapılmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET