gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PERSONEL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORULAR

Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az 2 yıl süreyle çalışmış olup, kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

08 Mayıs 2011 Pazar 18:55
Personel İşlemlerine İlişkin Sorular

Personel İşlemleri1-Sicil notlarımı nasıl öğrenebilirim?
Personelin sicil notlarını öğrenebilmesi için Personel Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
2-Taşra teşkilatında görev yapan personelin sicil notlarını nereden öğrenmesi gerekmektedir?
Taşra teşkilatında görev yapan personelin özlük dosyaları görev yaptıkları valiliklerce tutulduğundan sicil notlarını görev yaptıkları valiliklerden öğrenmeleri gerekmektedir.
3-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkez veya Taşra Teşkilatına naklen nasıl atanılır?
İlgililerin Genel Müdürlüğümüz merkez veya taşra teşkilatına naklen atanabilmesi için bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Yapılan müracaatın hem çalıştığı kurum, hem de naklen geçmek istediği kurum tarafından olumlu olarak değerlendirilmesi halinde geçiş yapılabilir.
4-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkez veya Taşra Teşkilatına Sözleşmeli Personel alımı nasıl yapılmaktadır?
28 Haziran 2007 gün ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12251 Bakanlar Kurulu Kararı “ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” ile sınav şartı getirilmiştir. Her unvan için KPSS sınavında alınan puanlar sonucunda, sözleşmeli personel istihdamı mümkün olmaktadır.
5-Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatına atanmak isteyen, taşra teşkilatında görev yapmakta iken görev yaptığı il veya ilçesini değiştirmek isteyen veya geçici olarak başka yerde görevlendirilmek isteyen personel için başvurular nereye yapılmalıdır ve halen devam etmekte olan atama evraklarının takibi nereden yapılmalıdır? 
İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 11/c maddesi uyarınca taşra teşkilatına atanmak isteyen veya taşra teşkilatında görev yapan personelin her türlü işlemleri valiliklerce yapıldığından ilgili valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir.
6-Uzman Çavuşluktan ayrılanlar kurumunuza atanabilir mi ?
05 Haziran 2004 gün ve 25483 sayılı Resmi Gazetede; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az 2 yıl süreyle çalışmış olup, kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
Bu durumda olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kurum ve kuruluşların takdirinde bulunmaktadır. Bu nedenle; ilgilinin bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir.
7-Genel Müdürlüğünüz taşra teşkilatıyla ilgili şikâyetler nereye yapılmalıdır?
İlgili valiliğe yapılmalıdır.
8-Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatındaki münhal kadroları öğrenebilir miyiz?
Genel Müdürlüğümüzde tutulan kayıtlar valiliklerden gelen bilgiler üzerine güncellendiğinden en sağlıklı bilginin ilgili valilikten öğrenilmesi gerekmektedir.
9-Taşra teşkilatından emekli olan veya ayrılan personelin yeşil pasaport işlemleri nereden yapılmaktadır?
Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında görev yapan personelin özlük işlemleri valiliklerce yapıldığından ilgilinin en son görev yaptığı il valiliğine müracaat etmesi gerekmektedir.
10-İlçe Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleri nedir?
Türkiye genelinde hizmet vermekte olan ilçe nüfus müdürlüklerindeki çalışma saatleri bağlı oldukları valiliklerce belirlendiğinden ilgilinin istediği bilgileri il valiliğinden öğrenmesi gerekmektedir.
11- 2010 yılı içerisinde özellikle nüfus müdürlükleri personelinin maaşlarında iyileştirme çalışması yapılıyor mu?
Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı personelinin özlük hakları ve ücret iyileştirmeleri ile ilgili çalışmalar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET