gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POLİS EMNİYET AMİRİ ATAMA TAYİN NAKİL İSTİFA SORU VE CEVAPLARI

› İlk atamalarda eşi özel sektörde çalışanların atamaları eşinin çalıştığı yere yapılabilir mi? › Özel Statülü iller hangileridir? › İkinci bölge iller arasında merkez nüfusu bir milyonu aşan il hangileridir? › Emniyet Teşkilatına, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına, açıktan personel alımı nasıl yapılmaktadır? Emniyet Teşkilatına sivil personel olarak nasıl atanabilirim? › Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmakta iken, istifa eden ya da sözleşmesi biten (Subay, Astsubay, Uzman Erbaş v.s) personel, Emniyet Teşkilatına sivil personel olarak atanabilir mi? › Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin görevleri nelerdir? › Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki personelin çalışma saatleri nasıldır? Sivil personel hafta sonu ya da mesai saatleri dışında çalıştırılabilir mi? › Emniyet Teşkilatına sözleşmeli personel olarak alım hangi unvanlarda ve nasıl yapılmaktadır? › Dul ve Yetimler için aylık bağlanma şartları nelerdir? › Aday memurun ilişiğinin kesilmesi durumunda tekrar devlet memurluğuna atanabilir mi? › Memuriyetten istifa eden (çekilen) memur tekrar Devlet memurluğuna dönebilir mi?

14 Temmuz 2012 Cumartesi 17:40


Konu Başlık: Memuriyetten istifa eden (çekilen) memur tekrar Devlet memurluğuna dönebilir mi?
Konu İçerik: DMK’nun 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler (istifa edenler) 6 ay süre zarfında Devlet memurluğuna alınmazlar.(Emniyet Teşkilatına prensip kararı gereği istifa eden alınmamaktadır)
Konu Başlık: Aday memurun ilişiğinin kesilmesi durumunda tekrar devlet memurluğuna atanabilir mi?
Konu İçerik:

Adaylık devresi içinde veya sonunda DMK’nun 56. ve 57. Maddelerine göre ilişiği kesilenler (sağlık nedenleri hariç) (3) üç yıl süre içinde Devlet memurluğuna alınmazlar.

Konu Başlık: Emniyet Teşkilatına sözleşmeli personel olarak alım hangi unvanlarda ve nasıl yapılmaktadır?
Konu İçerik:

Sözleşmeli personelin emniyet teşkilatına seçimi ve atanmaları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezi sınava ilave olarak sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınav puanı ile diğer niteliklere göre yapılır. Personelin alımı ve ilk atamaya ilişkin sınav, sınav komisyonları ve aranacak nitelikler ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Ayrıca sözleşmeli personelin hangi unvanlarda ve nasıl çalıştırılabileceği 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da belirtilmiş olup Teşkilatımıza sözleşmeli personel alımı yapılması durumunda; Emniyet Genel Müdürlüğüne ait www.egm.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

Konu Başlık: Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmakta iken, istifa eden ya da sözleşmesi biten (Subay, Astsubay, Uzman Erbaş v.s) personel, Emniyet Teşkilatına sivil personel olarak atanabilir mi?
Konu İçerik:

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmakta iken, istifa eden ya da sözleşmesi biten (Subay, Astsubay, Uzman Erbaş v.s) personelin Teşkilatımıza atanma talepleri; 25.07.2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personeli Genel Tebliği çerçevesinde incelenmektedir. Teşkilatımızın Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki personel ihtiyacı KPSS sonuçlarına ilave olarak sözlü ve/veya uygulamalı sınav puanına göre karşılandığından bu yolla sivil personel alımı yapılmamaktadır.


Konu Başlık: Emniyet Teşkilatına, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına, açıktan personel alımı nasıl yapılmaktadır? Emniyet Teşkilatına sivil personel olarak nasıl atanabilirim?
Konu İçerik:

Teşkilatımız açıktan atama kapsamındaki sivil personeli KPSS sonuçlarına ilave olarak sözlü ve/veya uygulamalı sınav puanına göre karşılamaktadır. Sivil personel alımı yapılması durumunda www.egm.gov.tr internet adresinde başvuru şartları, hangi unvanlarda ve ne kadar personel alınacağı duyurulacaktır.


Konu Başlık: Özel Statülü iller hangileridir?
Konu İçerik:

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya.


Konu Başlık: İlk atamalarda eşi özel sektörde çalışanların atamaları eşinin çalıştığı yere yapılabilir mi?
Konu İçerik:

EHSM Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği 13 maddesine göre devlet memurlarıyla evli polis memurları için kura çekilen yerler genel müdürlükçe değiştirilebilir hükmü gereğince sadece eşi devlet memuru olanların kura çekiminden sonra genel müdürlükçe yerleri değiştirilebilir. eşi özel sektörde (esnaf,banka, dershane öğretmenleri vekil öğretmen v.b.) çalışanlar için bu hüküm uygulanmaz.

kaynak egm.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET