gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS SİSTEMİ SORU VE CEVAPLARI

Sağlık Bakanlığı Performans Sistemi Soru ve Cevapları

06 Ağustos 2011 Cumartesi 15:01
Sağlık Bakanlığı Performans Sistemi Soru ve Cevapları

 

Yeni Performans Takip Sistemi İle İlgili Sık Sorulan Sorular

 

 

 

Soru:

YPTS için kullanıcı adı ve şifremi nereden edineceğim?

 

Cevap

YPTS için halen kullanmakta olduğunuz İhale Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Eğer bu şifre de sizde yok ise, şifre talebinizimailto:webyazilim@saglik.gov.tr e-posta adresinden yapabilirsiniz.

 

Soru:

Komisyonca alınan karar hanesine veri girişi yapılırken, dağıtılması kararlaştırılan miktar mı yoksa kurum performans katsayısı ile çarpım sonucu bulunan rakam mı girilecek?

 

Cevap

Komisyonca dağıtılmasına karar verilen miktar girilecektir.

 

 

2. BRANŞ BÖLÜMÜYLE İLGİLİ

 

Soru:

Branş bazında performans kayıt formu ekranında hastanemizde çalışan birkaç hekimin adı gelmiyor veya hastanemizden ayrılmış, emekli olmuş doktorlar görünüyor.

 

Cevap

YPTS uzman hekim kayıtlarını güncel ÇKYS sistemi üzerinden almaktadır. Hastanenizde çalışan bu hekimler eğer geçici görev ile orada çalışıyorlar ise, bu hekimlerin veri girişi zaten yapılmayacaktır.

 

Hastanenizde kadrolu olarak görev yapan hekimlerin ayrılış ve başlayış işlemleri (nakil, askerlik, emeklilik, istifa, ücretsiz izin vb.) ile ilgili veri girişlerinin bizzat hastanelerdeki İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) sorumlularınca yapılması gerekmektedir.

 

Örneğin bir hekimin il içerisi veya iller arası nakil yolu ile kadro yeri değiştirilmiş ise bu hekimin kayıtlarının düzgün gözükmesi için ayrıldığı hastanenin ayrılış, başladığı hastanenin ise başlayış tarihini İKYS sistemine girmiş olması gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra yine de hekimlere ait verilerde hata görülüyor ise Personel Genel Müdürlüğünden lütfen Uzman Tabipler için gurkan.tekin@saglik.gov.tr, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabipleri için ahmet.ozsoy@saglik.gov.tr adresine mail göndererek ÇKYS kayıtlarının güncellenmesini talep ediniz.

 

Burada şu hususu belirtmekte fayda var; sistemde geçmişe yönelik bilgiler girilmeye çalışılırken, güncel ÇKYS kayıtları ile birebir uyum sağlanamayacağı için, geçmiş aylara ait personel farklılıklarını bildirmeniz gerekmez. Asıl olan, mevcut personel durumunun ÇKYS de tam olarak göründüğüne dikkat ederek, bundan sonra gerçekleşecek veri girişlerinde personel kayıtlarının en güncel halde kalmasını sağlamak olacaktır.

 

Soru:

Hastanemizde kadrosu olan, ancak geçici görevle başka bir kurum/kuruluşta çalışan hekimler var.

 

Cevap

Bu hekimler için veri girişi olarak tüm hanelere “0” rakamı girilir.

 

 

Soru:

Geçen aylarda(ör. ocak, şubat) döner sermaye alan fakat sonradan tayin olan doktorların girişi yapılacak mı; nasıl yapılacak?

 

Cevap

Bu hekimlerin o aylarda isimleri branş menüsünde görünüyor ise veri girişi yapılacaktır, eğer görünmüyor ise, geçmişe yönelik bu hekimler için ÇKYS masasına bilgi verilmesi gerekmemektedir. Bu hekimler için herhangi bir veri girişi yapılmaz.

 

Soru:

Puanlarını klinik veya hastane ortalamasından alan, toplam girişimsel işlem puanları olmayan doktorlara klinik veya hastane hizmet puan ortalaması mı girilecek?

 

Cevap

Evet. Toplam Girişimsel Muayene Puanı kısmına klinik veya hastane ortalaması yazılacak, toplam muayene puanı kısmına ise “0” yazılacak.

 

 

3. İDARECİ BÖLÜMÜYLE İLGİLİ

 

 

Her hastanede sadece bir Başhekim bulunmaktadır:

Bu nedenle, veri girişi yaparken başhekimin uzman tabip- uzman diş tabibi olması halinde sadece başhekim(uzman tabip-uzman diş tabibi) hanesi doldurulmalıdır. Başhekim( pratisyen tabip-diş tabibi) hanesine ise “0” (sıfır) girilmelidir.

Başhekimin tabip- diş tabibi olması halinde sadece başhekim( tabip-diş tabibi) hanesi doldurulmalıdır. Başhekim( uzman tabip- uzman diş tabibi) hanesine ise “0” (sıfır) girilmelidir.

 

4.PERSONEL BÖLÜMÜYLE İLGİLİ

 

Soru:

Hastanemizde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan pratisyen hekim bulunmamaktadır, başhekim yardımcısı olarak görev yapan diş hekiminin de bir tane olmasından dolayı, AÇGK 1 tam puanın altında olunca bu hane boş mu bırakılacak yoksa AÇGK 1 tam puanın altında olsa dahi her halükarda net ek ödeme ortalaması veri olarak girilecek mi?

 

Cevap

Başhekim yardımcıları ek ödemeleri girilirken iki ana kategori ayrı ayrı girilir. Bu iki ana kategori bilindiği üzere uzman olan başhekim yardımcıları ve pratisyen hekim olan başhekim yardımcılarıdır. Uzman diş hekimleri uzman kategorisinde, diş hekimleri ise pratisyen hekim kategorisinde değerlendirilirler. Sayfa altında verilen açıklamada da belirtildiği üzere, bu hekimlerden sadece AÇGK 1 tam puan olanlar veri girişine esastır, dolayısı ile soruda bahsi geçen hekim için ek ödeme rakamı olarak “0” girilecektir.

 

Soru:

Başhekim, Başhekim yardımcılarının isimleri branş menüsünde de çıkıyor. Bu veriler nasıl girilecek?

 

Cevap

Başhekim ve başhekim yardımcıları için branş menüsündeki tüm hanelere “0” rakamı girilecektir.

 

5.ONAY BÖLÜMÜYLE İLGİLİ

 

Soru:

Onaylamış olduğum bir aya ait verilerin yanlış olduğunu fark ettim, bu verileri düzeltebilir miyim?

 

Cevap

Evet. Öncelikle, düzeltme işlemi yapmadan önce, o aya ait onay kutucuğundan işareti kaldırıp kayıt etmeniz gereklidir. Daha sonra ilgili formlardaki verileri, ilgili ayları getir butonuna basarak geri çağırıp, gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra yeniden kaydetmek gerekir. En son onay kutucuğu yeniden işaretlenir ve kaydedilir.

 

Soru :

31.12.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlanan Kurumsal Performans Yönergesinde 1.Dönem Kurumsal Performans Katsayısı Şubat, Mart, Nisan ayları için geçerli olmuştu. Yeni yayınlanan yönerge ekleri (Ek-5 ve Ek–8) için 1.Dönem hesaplamasında hangi aylar dikkate alınacaktır?

 

Cevap :

23.03.2007 tarih ve 2542 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi Madde–4 tanımlar kapsamında; 1.Dönem (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) ayları, 2.Dönem (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos) ayları ve 3.Dönem (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) ayları olarak yer almaktadır. Dolayısıyla, hesaplama yapılırken 4.madde esas alınacak olup, ilgili döneme ait ayların tüm verilerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Soru :

Ek-8 “Sezaryen Oranı” hesaplanırken bazı kurumlarımızda, örneğin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanemizde konsültan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı var. Ameliyat yapmıyor, sadece poliklinik yapıyor. Sezaryen oranı hesaplamasında nasıl bir yol izlenecek?

 

Cevap :

 

Puan(%) = Kabul edilebilir değer = 15 = Belirsizdir.
                      Kurum Değeri              0 

 

Not: Bu hesaplama, sezaryen yapılmadığı halde, bir önceki dönem hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı bulunduğu için yapılmıştır (EK–8 Kriter–1 Açıklama–2).

 

Soru :

Ek-8 “Sezaryen Oranı” hesaplanırken, bazı kurumlarımızda ilgili dönemde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı bulunduğu halde sezaryen yapılmamış (% 0). Bu durumda, hesaplama nasıl yapılacaktır?

 

Cevap :

 

Puan(%) = Kabul edilebilir değer = 15 = Belirsizdir 
                          Kurum Değeri          0

 

Bu nedenle Sezaryen Oranı Katsayısı (1) olarak kabul edilmelidir.

 

Not: Bu hesaplama, sezaryen yapılmadığı halde bir önceki dönem hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı bulunduğu için yapılmıştır (EK–8 Kriter–1 Açıklama–2).

 

Soru :

EK–8 de “Günlük Cerrah Başına Düşen Ortalama Ameliyat Puanı” hesaplanırken, Açıklama 4’ de “o dönem içindeki aktif çalışma gün sayıları toplamı” nda hangi hususlar dikkate alınacaktır?

 

Cevap :

Bu hesaplama yapılırken “resmi tatil, nöbet izni ve geçici görevlendirmeler” ile “yıllık izin, rapor, mazeret izni vb.” hariç tutulacaktır. Ayrıca bu konudaki ayrıntılı bilgi EK–8 kılavuzunda da yer almaktadır.

 

 

Yeni Performans Takip Sisteminde Sık Yapılan Yanlışlar

 

Yeni Performans Takip Sistemi’ne Veri Girişi Yapılırken Sıkça Yapılan Yanlışlar

 

Lütfen veri girişi yapmadan önce giriş sayfasındaki yardım dokümanını indirerek okuyunuz, veri girişi yaparken sayfa altlarındaki açıklama ve tanımları dikkatli okuyunuz.

 

Tüm bölümlerde veri girişi yapılırken virgül veya nokta kullanılmadığı halde küsuratlar yazılmaktadır. Veri girişlerinde nokta ve virgül kullanılmayacağı gibi küsuratlar da (kuruşlar) girilmeyecektir.

 

A. BRANŞ BÖLÜMÜNDE YAPILAN YANLIŞLAR

 

1- Ek Ödeme Matrahı(maaş matrahı): Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminatın (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamını ifade eder. Bu matrah genel olarak uzman tabipler için 900-1600 YTL, diş tabipleri için ise 600-1300 aralığındadır.

 

Veri girişi yapılırken sık olarak tavan ek ödeme katsayıları ile çarpılarak bulunan "Tavan Ek Ödeme Tutarı" ile karıştırılmaktadır ve "Ek Ödeme Matrahı(maaş matrahı)” yerine “Tavan Ek Ödeme Tutarı” girilmektedir.

 

Örneğin; ek ödeme matrahı(maaş matrahı) 1100 YTL, tavan ek ödeme katsayısı 7 olan bir uzman tabibin tavan ek ödeme tutarı 7700 ‘dür. Veri girişinde kullanılacak tutar 7700 olmayıp 1100 olarak girilecektir.

 

2- Net Ele Geçen: Burada vergi ve yasal kesintiler sonrası personele dağıtılan net tutar yazılmalıdır. Brüt tutarlar girilmemelidir.

 

3- Toplam Girişimsel İşlem ve muayene Puanı: Bu puan hekimin gerçekleştirmiş olduğu her türlü muayene ve girişimsel işlemlerin toplamını ifade etmektedir.

 

4- Toplam Muayene Puanı: Hekimin sadece muayene tabanlı işlemlerden ( 520.010, 520.020, 520.030, 520.031, 520.032, 520.033, 401.010, 401.020) elde ettiği puan olup, cerrahi girişimleri içermemektedir. Sıklıkla “Toplam Girişimsel İşlem ve muayene Puanı” ile karıştırılmaktadır. “Toplam Girişimsel İşlem ve muayene Puanının” “Toplam Muayene Puanından” büyük ya da eşit olması gerekmektedir.

 

5- Branş Bölümüne Veri Girişi Yapılırken: YPTS uzman hekim kayıtlarını güncel ÇKYS sistemi üzerinden almaktadır. Hastanenizde çalışan hekimler eğer geçici görev ile orada çalışıyorlar ise, bu hekimlerin veri girişi yapılmayacaktır.

 

Branş bölümüne veri girişi yaparken sistemde görünen uzman tabip ve diş tabipleri için veri girişlerini ilgili bölümün altında yer alan açıklamalar doğrultusunda yapınız ve kaydederek onaylayınız.

 

Hastanenizde görev yapmakta olup sistemde görünmeyen veya görevli olmadığı halde sistemde görünen Uzman Tabipler için Personel Genel Müdürlüğünden gurkan.tekin@saglik.gov.tr, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabipleri için ise mailto:ahmet.ozsoy@saglik.gov.tradresine mail göndererek ÇKYS kayıtlarının güncellenmesini talep ediniz. Güncellemeyi beklemeden veri girişinizi tamamlayıp onaylayınız. En kısa zamanda güncellemeler yapılacaktır.

 

Burada şu hususu belirtmekte fayda var; sistemde geçmişe yönelik bilgiler girilmeye çalışılırken, güncel ÇKYS kayıtları ile birebir uyum sağlanamayacağı için, geçmiş aylara ait personel farklılıklarını bildirmeniz gerekmez. Asıl olan, mevcut personel durumunun ÇKYS de tam olarak göründüğüne dikkat ederek, bundan sonra gerçekleşecek veri girişlerinde personel kayıtlarının en güncel halde kalmasını sağlamak olacaktır.

 

B. GENEL BÖLÜMDE YAPILAN YANLIŞLAR

 

1- Hastane hizmet puan ortalaması: “Devlet hastanelerinde her tabip için ayrı ayrı hesaplanan, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının, o dönem içinde toplam puana katkısı olan asistanlar dahil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı” ifade etmektedir.

 

Veri girişlerinin bu tanıma uygun girilmediği tespit edilmiştir. Veri girişinde yukarıdaki tanımın esas alınması gerekmektedir.

 

2. Kurumsal Performans katsayısı: Bu katsayı örneğin “0,88” ise “88” olarak yazılacaktır.

 

C. İDARECİ BÖLÜMÜNDE YAPILAN YANLIŞLAR

 

1- Her hastanede sadece bir Başhekim bulunmaktadır:

 

Bu nedenle, veri girişi yaparken başhekimin uzman tabip- uzman diş tabibi olması halinde sadece başhekim(uzman tabip-uzman diş tabibi) hanesi doldurulmalıdır. Başhekim( pratisyen tabip-diş tabibi) hanesine ise “0” (sıfır) girilmelidir.

Başhekimin tabip- diş tabibi olması halinde sadece başhekim( tabip-diş tabibi) hanesi doldurulmalıdır. Başhekim( uzman tabip- uzman diş tabibi) hanesine ise “0” (sıfır) girilmelidir.

 Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sitesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET