gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİ BECAYİŞ ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda çaışan memur ve sözleşmeli personelin becayiş yapmalarına ilişkin uygulamanın kaynağı mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

19 Kasım 2014 Çarşamba 10:39
SAĞLIK PERSONELİ BECAYİŞ ŞARTLARI

SAĞLIK PERSONELİ BECAYİŞ ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda çaışan memur ve sözleşmeli personelin becayiş yapmalarına ilişkin uygulamanın kaynağı mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda becayiş "Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme" başlığında 73. maddede: "Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." ana kuralı şeklinde düzenlenmiştir.

MEMUR SAĞLIKÇILAR

Bu kanuna dayanarak memur statüsünde çalışanlar için "SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE  YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ" nde "Karşılıklı yer değiştirme" başlıklı 29. madde de "Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir."

SÖZLEŞMELİ SAĞLIKÇILAR

4/B statüsünda "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda ise "Kurum içi yer değişikliği" başlığı ile Ek Madde 3'te "Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliğ ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir. a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir." düzenlemesi bulunmaktadır.

Diğer taraftan "SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ"nin "Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar" madde 8/g'de "Sözleşmeli personelin, aynı unvanda istihdam edilmek kaydıyla, üstleri vasıtasıyla sözleşmenin bitimine bir ay kala ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonlarına karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunması halinde görev yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir. Bu şekilde yapılacak bir yer değiştirmede, sözleşmeli personelin, istihdam edildiği hizmet biriminde en az 1 yıl çalışmış olması şartı aranmaz. Ancak, sözleşme yapıldıktan sonraki karşılıklı yer değiştirmeler yeni sözleşme döneminin başlangıcında uygulanır. Ayrıca, görev yerleri kura ile belirlenen personelden, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Merkez Sınav ve Kura Komisyonuna birlikte başvurarak yer değiştirme talebinde bulunanların yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir."

Bu düzenlemeler usulune uygun olarak becayiş başvuru ve izni gerçekleşmektedir.


KamudanHaberler.com


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET