gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNE ÖDENEN

Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10'unu

27 Aralık 2010 Pazartesi 16:39
Sahıs Sigorta Şirketlerine Ödenen Şahıs Sigorta Primleri ile Bireysel Emeklilik Şirketlerine Ödenen

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4697 sayılı Kanunla değişik 63/3 üncü maddesinde "Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin %5'ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı %20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için %10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.Konu ile ilgili olarak yayınlanan 13.08.2003 tarih ve 3 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.Buna göre,-Prim, aidat ve katkı paylarına ait ödeme belgesinin, belgenin ait olduğu ay içinde işverene ibraz edilmesi,-Prim, aidat ve katkı paylarının ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %5'ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerekmekte olup, aşması halinde ise aşan kısım indirim olarak dikkate alınmayacaktır.Ayrıca, şahıs sigorta primlerine ait ödeme belgelerinin işverene ibrazı ve ücret matrahından ne şekilde indirim yapılacağı hakkında 147 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar bireysel emeklilik katkı payı ödemeleri içinde geçerli bulunmaktadır.Bir kişinin 07.10.2001 tarihinden önce ve bu tarihten sonra düzenlenmiş olan iki adet şahıs sigorta poliçesi için prim ödemesi halinde, indirim konusu yapılacak prim tutarının belirlenmesinde; öncelikle 7.10.2001 tarihinden önce düzenlenmiş olan şahıs sigorta poliçesi için ödenen primin dikkate alınması ve hizmet erbabının kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim ve aidatın aylık tutarı kadar kısmınindirim olarak dikkate alınması gerekir. İndirilen bu tutarın ücretlinin o ay ki aylık tutarının %5'inin altında kalması durumunda ise %5'e ulaşıncaya kadar 07.10.2001 tarihinden sonra düzenlenmiş olan şahıs sigorta poliçesi için ödenen primler indirim konusu yapılmaya devam olunur.Ücretlinin aynı anda şahıs sigorta primi ve bireysel emeklilik katkı payı ödenmesi ile ilgili olarak 3 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde, bireysel emeklilik sözleşmesi ile şahıs sigorta poliçelerine aynı anda sahip olunması ve bunlar için prim ve katkı payı ödenmesi durumunda ücret matrahından indirim konusu yapılabilecek tutarın brüt ücretin %10'u ile sınırlı olacağı ve bu durumda şahıs sigorta primleri için %5'lik sınırın ayrıca aranacağı belirtilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET