gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYIŞTAY DENETİM TÜRLERİ NELERDİR?

Sayıştay denetimleri sonuçları, denetimin amacı, raporlamanın hedefi ve bulgularının mahiyetine göre ayrı ayrı raporlanmaktadır.

25 Eylül 2013 Çarşamba 22:22
SAYIŞTAY DENETİM TÜRLERİ NELERDİR?

Sayıştay denetimleri sonuçları, denetimin amacı, raporlamanın hedefi ve bulgularının mahiyetine göre ayrı ayrı raporlanmaktadır.

"Esasen yürütülen tek bir denetim süreci sonunda tespit edilen bulgulardan birden fazla 'Sayıştay Raporu' üretilmiş olmaktadır. 'Mali Denetim Raporu', mali bulgular ile kurumsal düzeyde sistematik karakter taşıyan uygunluk bulguları bir araya getirilerek elde edilmektedir. 6085 sayılı Sayıştay Kanununda 'Sayıştay Raporları' bölümünde düzenlenmiş olan söz konusu raporların muhatabı kamu idarelerinin kendileri, kamuoyu ve TBMM'dir. Bu raporların hedefi, ilkeleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirlenmiş bulunan mali yönetim sürecine ilişkin üst yöneticinin kurumsal ve yönetsel hesap verme sorumluluğunu ortaya koymaktır.

6085 sayılı Kanunda 'Sayıştay Raporları' arasında sayılmayıp ayrıca düzenlenen 'Yargılamaya Esas Raporlar' da yine aynı denetim sürecinde tespit edilen bulgulardan üretilmektedir. Ancak bu raporlar, münhasıran kamu zararı tespiti yapılmış olan uygunluk bulgularından oluşmaktadır. Zira bu raporların hedefi, 5018 sayılı Kanuna göre harcama ve gelir toplama sürecinde görevli ve sorumlu olan ve esas itibariyle üst yönetici dışındaki kamu görevlilerinin kamu zararı-mali sorumluluk ilişkisini ortaya koymaktır ve muhatabı Sayıştay Yargılama Daireleridir. Bu raporlar TBMM'ye gönderilmez, kamuoyuna açıklanmaz ve kişiseldirler."

TBMM'ye ve kamu idarelerine gönderilecek ayrıca kamuoyuna açıklanacak "Sayıştay Raporları"nın, denetçilerin yürüttükleri denetim faaliyetleri sonucunda üretilen, kanundaki tanımıyla "denetim raporu"nun yani taslak raporların esas alınarak hazırlanmaktadır. Teknik olarak ifade etmek gerekirse denetçilerin hazırladıkları denetim raporları 6085 sayılı Kanunda öngörüldüğü üzere rapor değerlendire komisyonları, Sayıştay daireleri ve Rapor Değerlendirme Kurulu'nun görüşlerinin alındığı kalite kontrol süreçlerinden geçtikten sonra Sayıştay raporuna dönüşmekte ve muhataplarına bu haliyle sunulmaktadır.

K. SAYIŞTAY

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET