gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SEÇİM SONUCUNA NEREYE VE NE ŞEKİLDE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ?

Cumhurbaşkanlığı seçimi pazar günü yapılacak. Seçmen vatandaş olarak karşılaşacağınız seçimle ilgili sonuca nereye ve nasıl itiraz edeceğiniz aşağıda açıklanmaktadır.

08 Ağustos 2014 Cuma 17:13
SEÇİM SONUCUNA NEREYE VE NE ŞEKİLDE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ?

1) Seçme yeterliğine sahip yurttaşlar, siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, müşahitler, adaylar ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletvekilleri itiraz edebilirler. Dayanak:((26/4/1961-298/110. md.) 


2) Kurulların kesin olduğu yazılı bulunmayan kararlarına karşı, her kurulun bağlı olduğu üst kurul, itiraz merciidir. Yüksek Seçim Kurulunun re'sen veya itiraz üzerine vereceği kararlar kesindir. Dayanak: (26/4/1961-298/111. md.).)

3) İtiraz yazı ile veya sözle yapılır. Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa yazılır. İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. İmza bilmeyenlere parmak bastırılır. Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır. Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar da incelenmez. Her iki halde de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair, itiraz yapana alındı belgesi verilir. İtirazlar seçim kurulu başkanına yapılır. Seçim kurulu başkanı bulunamazsa, yazılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile yapılır. Savcı yapılan itirazın kaydını işleyerek hemen seçim kurulu başkanına gönderir. Dayanak:(26/4/1961-298/112. md.).)

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir yazı ile seçim kurullarına bildirirler. İtiraz edebileceklerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bildirilir. Parti adına itiraz edeceklerden kimlik aranmaz. İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili seçim kurulu temin eder. Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması lazımdır.

K:YSK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET