gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SEÇMEN KLAVUZU SORU CEVAPLAR

Kimler oy kullanamaz? Nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum? Oy kullanma yaşı kaçtır? Seçimlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız oy kullanabilecekler mi? Seçmen Bilgi Kağıdı ne zaman gönderilmektedir? Seçmen kaydımın olduğu yerden başka bir yerde (yazlıkta, köyde, tatilde vb.) oy kullanabilir miyim? Seçmen kütüğüne nasıl kayıt olabilirim? Yurt Dışı Seçmen kütüğüne nasıl kayıt olabilirim? Üniversite öğrencileri okudukları şehirde seçmen kütüğüne nasıl kayıt yaptırabilirler? Yurt İçi veya Yurt Dışı Seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Sorularına verilen cevaplar

29 Nisan 2011 Cuma 23:34
Seçmen Klavuzu Soru Cevaplar

Kimler oy kullanamaz?
Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları, Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunanlar, (taksirli suçlar hariç) oy kullanamazlar. Kısıtlı olanlar, Kamu hizmetinden yasaklı olanlarda bu yasakları kalkmadıkça oy kullanamazlar.
Nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim takvimine göre Sandık Seçmen Listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr adlı internet sitemizin “Nerede Oy Kullanacağım” bölümünden öğrenebilirsiniz.
Oy kullanma yaşı kaçtır?
Seçim tarihi itibariyle On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. 12/6/1993 ve öncesi doğumlu olanlar XXIV.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanabilirler.
Seçimlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız oy kullanabilecekler mi?
Yurtdışında yaşayan vatandaşımız Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı iseler XXIV.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 10 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen gümrük kapılarında oylarını kullanabilirler.
Seçmen Bilgi Kağıdı ne zaman gönderilmektedir?
Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim bölgesinde kaç numaralı sandıkta oy vereceğini ve diğer bilgilerini bildirmek amacıyla hazırlanan "Seçmen Bilgi Kağıdı" genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen Bilgi Kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sitemizin "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden aynı bilgileri temin edebilirler.
Seçmen kaydımın olduğu yerden başka bir yerde (yazlıkta, köyde, tatilde vb.) oy kullanabilir miyim?
Seçmenler, Nüfus Müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.
Seçmen kütüğüne nasıl kayıt olabilirim?
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda 5749 sayılı kanunla yapılan değişiklik nedeniyle seçmen kütükleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmektedir. Bu nedenle seçmen kütüğüne kayıt olmak için 18 – 31 Mart 2011 tarihleri arasında yerleşim yerinin bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğüne gidilerek adres beyanında bulunmanız gerekmektedir. Bu hususa ilişkin Kurulumuzca 07.03.2011 tarih ve 2011/158 sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir (Örnek: 140/I) Genelge yayınlanmıştır.
Yurt Dışı Seçmen kütüğüne nasıl kayıt olabilirim?
En yakın dış temsilciliğe başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaslık İşleri Genel Müdürlügü'nün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için "ADRES BEYAN FORMU" nu doldurup, imzalamaları ve yurt dışı temsilciliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Üniversite öğrencileri okudukları şehirde seçmen kütüğüne nasıl kayıt yaptırabilirler?
Yüksek Seçim Kurulu'nun 07/03/2011 gün ve 2011/158 sayılı kararı ile Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını gösterir 140/I sayılı genelgenin 7. maddesinin (c) bendine göre öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oy kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim ederek seçmen kütüğüne kayıt yaptırabilirler.
Yurt İçi veya Yurt Dışı Seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?
Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı veya kayıtlı olduğunuz yeri www.ysk.gov.tr adresinin Yurt İçi Seçmen Sorgulama veya Yurt Dışı Seçmen Sorgulama bölümünden T.C. Kimlik Numaranızı ve 7 karakterden oluşan şifreyi resim doğrulama alanına girerek sorgulayabilirsiniz.
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET