gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ŞEHİT VE GAZİLERE TOKİ FAİZSİZ KONUT KREDİSİ

Maaşa bağlanan dul eşini,eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını müştereken,bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya anasını,konut sahibi yapmak amacıyla Fon’dan Kredi verilir.

07 Nisan 2011 Perşembe 16:59
Şehit ve Gazilere TOKİ Faizsiz Konut Kredisi

21/09/1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi;
“1) Şehitler için;
a-) 3233 sayılı Kanun’un 7.nci maddesi ile 2559 sayılı Kanuna eklenen Ek 9’uncu maddesi gereğince; 01 0cak 1971 tarihinden itibaren Kanunlarla verilen görevlerini yaptığı sırada veya bu görevlerini yapmasından dolayı şehit olan polisin,
b-) 3645 sayılı Kanun’un 1.inci maddesi ile 2985 sayılı Kanuna eklenen Ek 1’inci Madde gereğince; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 64’üncü Maddesi, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahları Kuvvetleri Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin;
Aşağıdaki öncelik sıralamasına göre,
·           Maaşa bağlanan dul eşini,
·          Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını müştereken,
·                 Bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya anasını,
konut sahibi yapmak amacıyla Fon’dan Kredi verilir.
            Bu kredi, şehit olan veya hayatını kaybedenlerin ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere verilir.
      Bu maddenin (b) fıkrasında belirtilen ve 17.05.1990 tarihinden önce şehit olan veya hayatlarını kaybedenlerin Yönetmeliğin bu Maddesinde belirtilen Haksahibi yakınlarına da müracaatları halinde bu Yönetmelik esaslarına göre Kredi verilir.
Maluller için,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesi ve Geçici 8'inci maddesi gereği 01/01/1968 tarihinden sonra memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak veya sakatlanarak malul olanların;
Aşağıdaki öncelik sıralamasına göre,
·         Maaşa bağlanarak malulün kendisini, ölümü halinde,
·         Maaşa bağlanan dul eşini,
·         Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını müştereken,
konut sahibi yapmak amacıyla Fon'dan kredi verilir.
Bu kredi malul olana veya malulün kredi kullanmadan ölümü halinde ailesine bir defaya mahsus olmak üzere verilir.” hükmünü amir bulunmaktadır.
Bahsi geçen Yönetmeliğe göre 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren malullerin kendilerine, ölenlerin ise dul ve yetimlerine öncelik sırasına göre, konut sahibi yapmak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere fon'dan kredi verileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda Kurumumuzca Hak Sahipliği Belgesi düzenlenmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET