gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK GAYRİ FAAL ŞİRKETİ OLAN EMEKLİ İŞLEMLERİ

Gayrı faal şirketlerle ilgili olarak, şirket ortaklarının ticaret sicil memurluğundan şirket faaliyetine ilişkin belgeyi aldıktan sonra bu belgeyle birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri ve ilgili vergi dairesi gayri faal olan şirketin vergi kaydının resen terk olarak belirtmesi halinde, vergi dairesinin resen terk olarak belirtildiği tarih SGDP terk tarihi olarak kabul edilecektir.

13 Ağustos 2015 Perşembe 13:48
SGK GAYRİ FAAL ŞİRKETİ OLAN EMEKLİ İŞLEMLERİ

5510 sayılı Kanunun “Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı geçici 14.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; Bu kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle doğrulamak kaydı ile faaliyette bulunmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreler için sosyal güvenlik destek primi oranı olarak bu kanunun 30. Maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Hükmüne yer verilmiştir.

Gayrı faal şirketlerle ilgili olarak, şirket ortaklarının ticaret sicil memurluğundan şirket faaliyetine ilişkin belgeyi aldıktan sonra bu belgeyle birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri ve ilgili vergi dairesi gayri faal olan şirketin vergi kaydının resen terk olarak belirtmesi halinde, vergi dairesinin resen terk olarak belirtildiği tarih SGDP terk tarihi olarak kabul edilecektir.


ÖRNEK : (A) şirketinin ticaret sicil memurluğunda 01.05.2007 tarihinden bu yana şirket kaydı devam ettiği halde şirketin faaliyetinin bulunmadığına ilişkin bağlı oldukları vergi dairesinden aldıkları belgelerde 21.02.2015 tarihinde faaliyetinin resen terk olduğu belirtilmektedir. İlgilinin şirket ortaklığı SGDP terki 21.02.2015 tarihi itibariyle yapılacak ve maaşından yersiz kesilen SGDP kesintisi varsa iade edilecektir.


5510 sayılı Kanunun “Sosyal Güvenlik Destek Primine ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden, sadece sosyal güvenlik destek primi tescil kaydının sona ermesinde esas alınacak, 4/b kapsamındaki sigortalılığın sona ermesinde ise dikkate alınmayacaktır.


Müracaat dilekçesi ekinde Ticaret Sicil Belgesi ve Vergi Dairesi terk yazısının verilmesi çok önemli olup, bu işlemlerin yazışma ile yapılması çok zaman almakta ve sigortalılarımızın mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 

Adana SGK İl Müdürlüğü


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET