gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK GÖZLÜK CAM ÇERÇEVE VE LENSLERİ NASIL VE NE TUTARLA KARŞILAMAKTADIR

Genel Sağlık Sigortalıları gözlük cam ve çerçeveleri için nasıl ve ne miktarla para alabilmekteler?

09 Mart 2013 Cumartesi 20:01

Sağlık Uygulama Tebliği 7.3.8.A maddesinde  "Gözlük cam ve çerçevesi" düzenlenmiştir.
Göz hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak gözlük camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Gözlük cam ve çerçeveleri, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve Kurumla optik sözleşmesi imzalayan sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilecektir.
Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte sözleşmeli optisyenlik müesseseleri tarafından Kuruma fatura edilecektir.
Hasta tarafından SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” ndeki (EK–6) camlar dışında ayrı çap, cins, marka ve fiyatta cam istenmesi halinde alınan reçeteye göre bu listedeki normal camların tutarı kadarı karşılanır.
Gözlük camı ve çerçeve 3 (üç) yılı geçmeden yenilenmez. Ancak görmede 0.5 diyoptrilik değişiklik olması halinde süresinden önce gözlük camı yenilenebilir.
Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklara kullanılması gerekli görülen gözlük cam ve çerçevelerinin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenir.
Teleskopik gözlük
Doğuştan var olan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, katarakt ve yaşlanmaya bağlı az gören (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında) hastalarda kullanılan materyallerden biri olup üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden teleskopik gözlük bedelleri Kurumca karşılanır.
Sağlık kurulu raporunda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak görme işlevlerindeki bozulma, reçetede uzak, yakın, uzak-yakın ifadesi olması, büyütme gücü (x olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu belirtilmelidir.
Teleskopik gözlükler sağlık kurulu raporuyla gerekli görülmesi halinde 3 (üç) yılda bir, ancak çocuklarda bu süre sağlık kurulu raporuyla gerekli görülmesi halinde yılda bir yenilenebilir.
Gerekli hallerde yakın için kapak kep tek veya iki göz için yazılabilir, bu gibi durumlarda ayrıca yakın teleskopik gözlük bedeli Kurumca karşılanmaz.

Kontakt lens bedelleri sadece;
a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,
b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,
c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,
bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.

Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır.
 
Ancak konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde, 6 yaşından sonra afakı devam eden olgularda ise sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.


Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda sağlık kurulu raporunda kontakt lensin “aylık sık replasmanlı” veya “yıllık” olup olmadığı belirtilmelidir.


Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri Kurumca karşılanmaz.


Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.

GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ
Sıra NoSUT KODUÇİFT OLARAKFİYAT (TL) (KDV HARİÇ) 
1GZ.10000SPH Plan 0-2 Beyaz10,16
2GZ.10010SPH Plan 0-2 Kolormatik 12,20
3GZ.10020SPH Plan 0-2 Biofokal progresif Beyaz 61,02
4GZ.10030SPH Plan 0-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 61,02
5GZ.10040SPH Plan 0-2 Organik 10,16
6GZ.10050SPH 2-4 Beyaz 11,18
7GZ.10060SPH 2-4 Kolormatik 15,25
8GZ.10070SPH 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 63,05
9GZ.10080SPH 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik76,27
10GZ.10090SPH 2-4 Organik 17,29
11GZ.10100SPH 4-6 Beyaz 14,42
12GZ.10110SPH 4-6 Kolormatik 25,43
13GZ.10120SPH 4-6 Bifokal-Progresif Beyaz 65,09
14GZ.10130SPH 4-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
15GZ.10140SPH 4-6 Organik 22,37
16GZ.10150SPH 6-8 Beyaz15,25
17GZ.10160SPH 6-8 Kolormatik28,48
18GZ.10170SPH 6-8 Bifokal-Progresif Beyaz 71,18
19GZ.10180SPH 6-8 Bifokal-Progresif Kolormatik76,27
20GZ.10190SPH 6-8 Organik 30,50
21GZ.10200SPH 8-10 Beyaz 20,34
22GZ.10210SPH 8-10 Kolormatik 42,71
23GZ.10220SPH 8-10 Organik 40,68
24GZ.10230SPH 10-13 Beyaz 23,39
25GZ.10240SPH 10-13 Kolormatik 52,88
26GZ.10250SPH 10-13 Organik 50,84
27GZ.10260SPH 13-16 Beyaz25,43
28GZ.10270SPH 13-16 Organik 76,27
29GZ.10280SPH 16-20 Beyaz 28,48
30GZ.10290SPH 16-20 Organik 76,27
31GZ.10300SPH 21 ve daha fazla Beyaz 61,02
32GZ.10310SPH 21 ve daha fazla Organik 76,27
33GZ.10320SPH/CYL 2-2 Beyaz 14,23
34GZ.10330SPH/CYL 2-2 Kolormatik 16,27
35GZ.10340SPH/CYL 2-2 Biofokal progresif Beyaz 71,18
36GZ.10350SPH/CYL 2-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
37GZ.10360SPH/CYL 2-2 Organik 14,23
38GZ.10370SPH/CYL 4-2 Beyaz 15,25
39GZ.10380SPH/CYL 4-2 Kolormatik 16,27
40GZ.10390SPH/CYL 4-2 Biofokal progresif Beyaz 71,18
41GZ.10400SPH/CYL 4-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
42GZ.10410SPH/CYL 4-2 Organik 20,34
43GZ.10420SPH/CYL 6-2 Beyaz 18,30
44GZ.10430SPH/CYL 6-2 Kolormatik 27,46
45GZ.10440SPH/CYL 6-2 Biofokal progresif Beyaz71,18
46GZ.10450SPH/CYL 6-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
47GZ.10460SPH/CYL 6-2 Organik 28,48
48GZ.10470SPH/CYL 8-2 Beyaz 26,44
49GZ.10480SPH/CYL 8-2 Kolormatik 45,77
50GZ.10490SPH/CYL 8-2 Biofokal progresif Beyaz 71,18
51GZ.10500SPH/CYL 8-2 Organik 35,59
52GZ.10510SPH/CYL 10-2 Beyaz 28,48
53GZ.10520SPH/CYL 10-2 Kolormatik 61,02
54GZ.10530SPH/CYL 10-2 Organik 40,68
55GZ.10540SPH/CYL 13-2 Beyaz 31,52
56GZ.10550SPH/CYL 13-2 Organik 55,93
57GZ.10560SPH/CYL 16-2 Beyaz 42,71
58GZ.10570SPH/CYL 16-2 Organik 76,27
59GZ.10580SPH/CYL 20-2 Beyaz 55,93
60GZ.10590SPH/CYL 20-2 Organik76,27
61GZ.10600SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 61,02
62GZ.10610SPH/CYL 21 ve daha fazla Organik 76,27
63GZ.10620SPH/CYL 2-4 Beyaz 20,34
64GZ.10630SPH/CYL 2-4 Kolormatik 30,50
65GZ.10640SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 71,18
66GZ.10650SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
67GZ.10660SPH/CYL 2-4 Organik 36,61
68GZ.10670SPH/CYL 4-4 Beyaz 25,43
69GZ.10680SPH/CYL 4-4 Kolormatik 35,59
70GZ.10690SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Beyaz 71,18
71GZ.10700SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
72GZ.10710SPH/CYL 4-4 Organik 38,64
73GZ.10720SPH/CYL 6-4 Beyaz 27,46
74GZ.10730SPH/CYL 6-4 Kolormatik 44,75
75GZ.10740SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Beyaz 71,18
76GZ.10750SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
77GZ.10760SPH/CYL 6-4 Organik44,75
78GZ.10770SPH/CYL 8-4 Beyaz 30,50
79GZ.10780SPH/CYL 8-4 Kolormatik 52,88
80GZ.10790SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Beyaz 71,18
81GZ.10800SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
82GZ.10810SPH/CYL 8-4 Organik 52,88
83GZ.10820SPH/CYL 10-4 Beyaz 35,59
84GZ.10830SPH/CYL 10-4 Organik 61,02
85GZ.10840SPH/CYL 13-4 Beyaz 42,71
86GZ.10850SPH/CYL 13-4 Organik 66,10
87GZ.10860SPH/CYL 16-4 Beyaz 50,84
88GZ.10870SPH/CYL 16-4 Organik 76,27
89GZ.10880SPH/CYL 20-4 Beyaz 55,93
90GZ.10890SPH/CYL 20-4 Organik 76,27
91GZ.10900SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 61,02
92GZ.10910SPH/CYL 2-6 Beyaz53,90
93GZ.10920SPH/CYL 2-6 Kolormatik 52,88
94GZ.10930SPH/CYL 2-6 Organik76,27
95GZ.10940SPH/CYL 4-6 Beyaz 55,93
96GZ.10950SPH/CYL 4-6 Kolormatik52,88
97GZ.10960SPH/CYL 4-6 Organik 76,27
98GZ.10970SPH/CYL 6-6 Beyaz 61,02
99GZ.10980SPH/CYL 6-6 Organik 76,27
100GZ.10990SPH/CYL 8-6 Organik 76,27
101GZ.11000SPH/CYL 10-6 Organik 76,27
102GZ.11010Teleskopik Uzak tek *555,00
103GZ.11020Teleskopik Uzak çift *1110,00
104GZ.11030Teleskopik Yakın tek *555,00
105GZ.11040Teleskopik Yakın çift *1110,00
106GZ.11050Yakın Okuma kepi çift *96,00
108GZ.11070
Prizmatik tek
40,00
109GZ.11080
Prizmatik çift
80,00
110GZ.11090Kontakt Lens tek *170,00
111GZ.11100Kontakt Lens çift *340,00
112GZ.11110Çerçeve35,00
113GZ.11120Yakın Okuma kepi tek *48,00
114GZ.10215SPH 8-10 Bifokal-Progresif Beyaz71,18
115GZ.10216SPH 8-10 Bifokal-Progresif Kolormatik76,27
116GZ.10245SPH 10-13 Bifokal-Progresif Beyaz 71,18
117GZ.10246SPH 10-13 Bifokal-Progresif Kolormatik76,27
118GZ.10265SPH 13-16 Kolormatik 52,88
119GZ.10285SPH 16-20 Kolormatik 52,88
120GZ.10305SPH 21 ve daha fazla Kolormatik 52,88
121GZ.10495SPH/CYL 8-2 Bifokal-Progresif Kolormatik76,27
122GZ.10525SPH/CYL 10-2 Bifokal-Progresif Beyaz 71,18
123GZ.10526SPH/CYL 10-2 Bifokal-Progresif Kolormatik76,27
124GZ.10545SPH/CYL 13-2 Kolormatik 61,02
125GZ.10565SPH/CYL 16-2 Kolormatik 61,02
126GZ.10585SPH/CYL 20-2 Kolormatik 61,02
127GZ.10605SPH/CYL 21 ve daha fazla Kolormatik 61,02
128GZ.10825SPH/CYL 10-4 Kolormatik 52,88
129GZ.10826SPH/CYL 10-4 Bifokal-Progresif Beyaz71,18
130GZ.10827SPH/CYL 10-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
131GZ.10845SPH/CYL 13-4 Kolormatik 52,88
132GZ.10865SPH/CYL 16-4 Kolormatik 52,88
133GZ.10885SPH/CYL 20-4 Kolormatik 52,88
134GZ.10905SPH/CYL 21 ve daha fazla Kolormatik 52,88
135GZ.10996SPH/CYL 21 ve daha fazla Organik 76,27
136GZ.10925SPH/CYL 2-6 Bifokal-Progresif Beyaz71,18
137GZ.10926SPH/CYL 2-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
138GZ.10955SPH/CYL 4-6 Bifokal-Progresif Beyaz 71,18
139GZ.10956SPH/CYL 4-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 76,27
140GZ.10971SPH/CYL 6-6 Kolormatik 52,88
141GZ.10981SPH/CYL 8-6 Beyaz 61,02
142GZ.10982SPH/CYL 8-6 Kolormatik52,88
143GZ.10991SPH/CYL 10-6 Beyaz 61,02
144GZ.10992SPH/CYL 10-6 Kolormatik52,88
145GZ.11091Kontakt Lens Aylık Sık Replasmanlı* (1 Kutu 6 adet)50,00
146GZ.11101Kontakt Lens Aylık Sık Replasmanlı* (2 Kutu 12 adet)100,00
147GZ.10993SPH/CYL 11 ve daha fazla Beyaz61,02
148GZ.10994SPH/CYL 11 ve daha fazla Kolormatik52,88
149GZ.11001SPH/CYL 11 ve daha fazla Organik76,27
150GZ.10995SPH/CYL 2/12 Beyaz61,02
151GZ.10998SPH/CYL 2/12 Kolormatik52,88
152GZ.11002SPH/CYL 2/12 Organik76,27
153GZ.10997SPH/CYL 3 ve daha fazla Beyaz61,02
154GZ.10999SPH/CYL 3 ve daha fazla Kolormatik52,88
155GZ.11003SPH/CYL 3 ve daha fazla Organik76,27
* Sağlık Kurulu Raporuna istinaden verilecek göz malzemeleri
Yukarıdaki fiyatlara; Cam-İşçilik-Hizmet bedeli dahil olup KDV ayrıca ilave edilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET