gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

İhale konusu işlerini veya özel bina inşaatlarını tamamlayan işverenler ilişkisizlik belgesinin verilmesine ilişkin başvurularını kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine yapabilecekleri gibi, sgk.gov.tr adresinden “e-SGK”, “Diğer Uygulamalar” ve “İlişiksizlik Belgesi Başvuru” seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla da yapabileceklerdir.

27 Ağustos 2012 Pazartesi 21:39

 İhale konusu iş veya özel bina inşaatlarını tamamlayan işverenlerce ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin başvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılmasına imkan

sağlayan düzenlemeler tamamlanarak işletime açılmış bulunmaktadır.
Bu çerçevede ihale konusu işlerini veya özel bina inşaatlarını tamamlayan işverenler ilişkisizlik belgesinin verilmesine ilişkin başvurularını kağıt ortamında ilgili
sosyal güvenlik merkezine yapabilecekleri gibi, sgk.gov.tr adresinden “e-SGK”, “Diğer Uygulamalar” ve “İlişiksizlik Belgesi Başvuru” seçenekleri işaretlenmek suretiyle
erişilen ekran vasıtasıyla da yapabileceklerdir.
Diğer taraftan bahse konu ekran vasıtasıyla ihale konusu iş veya özel bina inşaatı ile ilgili olarak ihale makamına/ruhsatı düzenleyen kurumlara hitaben
düzenlenen yazıların alınması da mümkün bulunmaktadır.
Dolayısıyla, ihale makamına/ruhsatı düzenleyen kurumlara hitaben düzenlenen yazıların sistemden alınarak ilgili idareye elden verilmesi ve cevabi yazıların da yine
elden ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmesi halinde, yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olup olmadığına ilişkin araştırma işlemine başlanılabilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET