gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMLERİ

SGK personeli becayiş işlemleri, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ile düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin uygulamasında personel gerekli işlemleri yaparak karşılıklı yer değiştirme yapabilmektedir.

21 Kasım 2014 Cuma 16:52
SGK PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMLERİ

SGK PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMLERİ 

SGK personeli becayiş işlemleri, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ile düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin uygulamasında personel gerekli işlemleri yaparak karşılıklı yer değiştirme yapabilmektedir. 


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ m. 12'de atanılan il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen iki yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sürelerin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izin ve mazeret izninde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılmaktadır. Karşılıklı yer değiştirmeye dayalı taleplerde süre şartı aranmamaktadır. Ancak, ikinci kez talepte bulunulması halinde ikinci fıkrada belirtilen süre dört yıl olarak uygulanmaktadır.

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama, başlıklı 16. maddesinde, "Birimler vasıtasıyla müracaat edilmesi kaydıyla, aynı sınıf ve eşdeğer unvanda karşılıklı yer değiştirme talepleri talep tarihini takip eden yedi iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettirilir. Yer değiştirme taleplerinin uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atamaları yapılabilir. Karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelden birinin görevinden ayrılması halinde vazgeçme talepleri dikkate alınmaz."


SGK personeli bu şartlarla becayiş işlemini gerçekleştirmektedir.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET