gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

10 Ağustos 2012 Cuma 11:01

 Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

 
Şirketi temsile yetkili kişilerce usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu. Temin edilecek belgelerin listesi ve doldurulması gereken formlar www.sanayi.gov.tr ve www.hazine.gov.tr adreslerinden indirilebilir.
Şirketi temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imzaları ve şirket ticari ismi
Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29. maddesine uygun bir taahhüt mektubu
Şirket sermayesinin % 0,04’ünün T.C. Rekabet Kurumu’nun T.C. Merkez Bankası (TCMB) veya bir devlet bankasındaki hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu
Gerçek kişi kurucuların kimlik belgeleri ve ikamet belgelerinin onaylı suretleri (Türk vatandaşları ise)
Şirket kurucuları arasında yabancı uyruklu gerçek kişi bulunması durumunda, bu kişilerin pasaportunun aslı ya da noter tasdikli sureti ile birlikte sunulmak üzere pasaport fotokopisi
Yabancı hissedar(lar)ın tüzel kişi olması durumunda, yetkili makamlar tarafından verilmiş ve ilgili T.C. Konsolosluğunca onaylanmış veya apostil edilmiş faaliyet belgesinin aslı ve noter tasdikli çevirisi
Kurulacak şirkete sermaye olarak verilmek üzere herhangi bir hak ve taşınır ve taşınmaz varlıkların olması durumunda, tüm bunların değerini tespit etmek için yapılacak değerlendirmeye yönelik bilirkişi raporu ve uzman tahsisi için ilgili mahkeme kararı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET