gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SORU VE CEVAPLARLA KADIN VE ANALIK İŞÇİLİK HAKLARI

İşverenim kadınlara erkeklerden daha az ücret ödüyor. Bu iş kanununa uygun mu? Kadın işçiler hangi tür ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar?Gebe ya da emziren kadın işçiyi gece postasında çalıştırabilir miyim? Kadın işçi gebeliği süresince daha hafif bir işe geçebilir mi? ve dahası

11 Mayıs 2011 Çarşamba 17:04
Soru ve Cevaplarla Kadın ve Analık İşçilik Hakları


 • İşverenim kadınlara erkeklerden daha az ücret ödüyor. Bu iş kanununa uygun mu?
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
 • Kadın işçiler hangi tür ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar?
Kadın işçilerin hangi tür ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacakları Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde sayılmıştır. Söz konusu yönetmeliğin Ek-1 nolu çizelgesinde sayılan işlerden karşısında (K) harfi bulunmayanlarda kadın işçi çalıştırılamaz.
 • Kadın işçiler madenlerde çalıştırılabilir mi?
Hayır. Kadın işçiler maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi yer altında yapılan işlerle, su altında yapılan işlerde çalıştırılamaz.
 • 18 yaşından küçük kadın işçiler gece vardiyasında çalıştırılabilir mi?
Hayır 18 yaşından küçük kadın işçilerin gece vardiyasında çalıştırılmaları yasaktır.
 • Kadın işçilere gece vardiyasında çalıştırabilmek için hangi şartları yerine getirmeliyim?
Gece postasında kadın işçi çalıştıracak işverenler;- Öncelikle kadın işçileri vardiya değişimlerinde işyerinden ikametgahına yakın bir merkeze götürüp getirecek servis aracı ayarlanmalıdır.- Gece vardiyasında çalıştıracakları kadın işçilerin isimlerini liste halinde bağlı oldukları Bölge Müdürlüğüne bildirmek,- Gece postasında çalıştıracakları kadın işçilere işe başlamadan önce sağlık raporu almak ve her 6 ayda bir muayenelerini tekrarlamak zorundadırlar.
 • Gebe ya da emziren kadın işçiyi gece postasında çalıştırabilir miyim?
Hayır. Kadın işçiyi gebeliğinin doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiyi de ilk altı ay (bu süre doktor raporu ile bir yıla kadar uzatılabilir.) gece postasında çalıştıramazsınız.
 • Kadın işçiyi eşiyle aynı gece postasında çalıştırabilir miyim?
Kadın işçinin eşi de aynı işyerinde veya bir başka işyerinde gece postasında çalışıyor ise, kadın işçinin talebi halinde, işveren onun gece postasını eşininki ile aynı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlemek zorundadır. Aynı şekilde kadın işçi eşi ile aynı gece postasında çalışma ister ise işveren bu talebi olanakları ölçüsünde yerine getirmek zorundadır.
 • Kadın işçileri gece postasında en fazla kaç saat çalıştırabilirim?
Kadın işçilerin gece postasında 7.5 saatten fazla çalışmaları yasaktır.
 • Kadın işçilerin doğum izni ne kadardır?
Kadın işçilerin doğum öncesi 8 hafta (çoğul gebeliklerde 10 hafta) ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre içinde çalıştırılmamaları esastır.
 • Kadın işçi doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarabilir mi?
Evet. Kadın işçi sağlık durumu uygun olursa doktorunun da onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabilir ve kalan 5 haftalık doğum öncesi iznini doğum sonrası kullanabilir.
 • Kadın işçi gebeliği süresince çalışırken periyodik kontrollerini nasıl yaptırabilir?
İşveren gebelik süresince kadın işçiye periyodik kontrolleri için ücretli izin vermek zorundadır.
 • Kadın işçi gebeliği süresince daha hafif bir işe geçebilir mi?
Evet. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü taktirde kadın işçi sağlığına uygun daha hafif bir işte çalıştırılır. Bu durumda işveren işçinin ücretinden indirim yapamaz.
 • Kadın işçi doğum sonrası ücretsiz izin alabilir mi?
Evet. İsteği halinde kadın işçiye, toplam 16 haftalık (çoğul gebeliklerde 18 haftalık) doğum öncesi ve sonrası izninin dışında 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.
 • Kadın işçinin emzirme izni ne kadardır?
Kadın işçiye bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1.5 saat emzirme izni verilir?
 • Kadın gazeteciye hamilelikte ve doğum süresinde ücret ödenir mi?
Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğin 7 nci ayından itibaren doğumun ikinci ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu müddet zarfında müessese gazeteciye son aldığı ücretin yarısını öder. Doğum vuku bulmaz veya çocuk ölü dünyaya gelirse, bu halin vukuundan itibaren bir ay müddetle bu ücret ödenir.

Kaynak ÇSGB
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET