gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SORUMLU YÖNETİCİLİK VE ÇALIŞMA ALANLARI

Ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişiler eğitim dallarına ve üretimin şekline göre istihdam edilen sorumlu yöneticiler kaç işyerinde çalışabilirler?

14 Kasım 2015 Cumartesi 07:26
SORUMLU YÖNETİCİLİK VE ÇALIŞMA ALANLARI

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen sorumlu yönetici, gıda ve gıda ambalajı üreten işletmelerde görev yapan gıda mevzuatına uygun üretim yapan ve işveren ile birlikte sorumlu olan olan kişidir. 


Bu manada görevleri;

İşletmenin hijyen ve sanitasyonunun devamlılığını,
Üretim alanı ile ilgili olarak üretilen ürünlerin 560 Sayılı KHK, Türk gıda kodeksi ile ilgili kanun yönetmelik, tebliğ gibi mevzuatlarda yer alan niteliklere uygun olarak üretilmesini,
İşletmede çalışan işçi ve diğer personelin sağlık kontrollerinin yapılması ve devamlılığını,
Işçilerin üretim konusundaki eğitimini,
Su hijyenini,
Gerekli kayıtların tutulmasını,
Haşerelere karşı mücadele edilmesini sağlar.
İşgüvenliğinin sağlanması konusunda işverene önerilerde bulunur.

5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret Borsaları Birliği Kanununa göre ticaret siciline kayıtlı, gıda maddesi üreten 60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 15 ve üzerinde işçi çalıştıran veya hazır yemek üreten işyerleri veya her türlü gıda katkı karışımları üreten işyerlerinde üretimin nev`ine göre en az 4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişiler eğitim dallarına ve üretimin şekline göre istihdam edilir.

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları ve diyetisyenler hazır yemek üreten her bir işyeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.

60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan gıda ambalajı üreten işyerlerinde petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyagerler sorumlu yönetici olarak istihdam edilir.


Sorumlu yönetici kaç işyerinde çalışabilir?

507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu hükümlerine göre, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı işyerleri ile 60 Beygir gücünün altında motor gücü bulunan ve 15 in altında eleman çalıştıran işyerleri; 4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişiler eğitim dallarına ve üretimin şekline göre azami 5 işyeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin nevine göre en fazla iki işyerinden sorumlu olacak şekilde istihdam edilebilir.

60 Beygir Gücünün altında motor gücüne sahip, kimyasal ve ısıl işlem yapılmadan sadece fiziksel işlem uygulayarak kağıt ve karton kutu üretimi yapan gıda ambalajı üreten işyerlerinde petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyagerler belirtilen meslek gruplarına mensup kişiler azami 5 iş yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir.

60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 15 ve üzerinde işçi çalıştıran veya hazır yemek üreten işyerleri veya her türlü gıda katkı karışımları üreten işyerleri ile 60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan gıda ambalajı üreten işyerleri dışında kalan işyerlerinden ürettiği gıda maddesini yalnızca ürettiği mekanda satan işyerleri ile yılda en çok 3 ay faaliyet gösteren mevsimlik gıda maddesi üreten işyerlerinde sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesine sahip kişiler tarafından yapılabilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET