gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİNTİSİ KİMLERE UYGULANMAZ?

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenler açısından sosyal güvenlik destek primi kesintisi tamamen kaldırılmıştır. Emekli olduktan sonra bir işverenin yanında hizmet akdine tabi olarak çalışmaya devam edenler açısından ise sosyal güvenlik destek primi uygulaması devam etmektedir.

22 Mayıs 2016 Pazar 15:19
Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Kimlere Uygulanmaz?


Kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunup bu kapsamdaki çalışmaları nedeniyle emekli olanlarla, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden yaşlılık ve emekli aylığı alanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmez. Bunlar hakkında işverenleri tarafından kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri ödenir. (4/a) SSK, (4/b) Bağ-Kur ve (4/c) Emekli Sandığı kapsamında emekli olup yaşlılık aylığı almakta iken şirket ortağı ve esnaf olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya devam edenlerin aylıklarından %10 oranında yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi 29/02/2016 itibarıyla kaldırılmıştır. Ancak, (4/a) SSK kapsamında yaşlılık aylığı alıp, özel sektör işyerlerinde aylığını kestirmeden (4/a) kapsamında çalışmaya devam edenler ile (4/b) Bağ-Kur ve (4/c) Emekli Sandığı kapsamında yaşlılık aylığı alıp (4/a) kapsamında çalışmaya devam edenlerin işverenleri sigortalılara ödedikleri ücretten sosyal güvenlik destek primi keserek Kuruma aylık ve hizmet belgesi bildirmeye devam etmektedirler. Bu çerçevede; (4/a) ve (4/b) kapsamında yaşlılık aylığı alanların Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk edecek sosyal güvenlik destek primleri Mart 2016 dönemi aylıklarından kesileceğinden, Nisan/2016 döneminde ödenecek aylıklarda SGDP kesintisi yapılmayacaktır. (4/c) kapsamında emekli aylığı alanların Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden sosyal güvenlik destek primleri Şubat/2016 aylıklarından peşin olarak kesildiğinden Mart/2016 dönemi aylıklarından SGDP kesintisi yapılmayacaktır. Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında emekli aylıklarını 3 aylık dönemler itibarıyla alanların aylıklarından yersiz olarak kesilen tutarlar, taleplerine gerek bulunmaksızın Kurum tarafından ilgililerin hesaplarına yatırılacaktır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET