gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINDA İHYA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

İhya işlemleri 10 soru ve cevapla açıklanmaktadır.

21 Ocak 2011 Cuma 21:28

22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri kapsamına giren borçları yeniden yapılandırıldığı halde aynı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca yeniden yapılandırma anlaşmaları, 30/6/2008 tarihine kadar bozulmuş olanlar. 
22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri kapsamına giren borçları yeniden yapılandırıldığı halde aynı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca yeniden yapılandırma anlaşmaları, 30/6/2008 tarihine kadar bozulmuş olanlar. 
Borç türü bazında yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlar ile 30/6/2008 tarihine kadar yeniden yapılandırma anlaşması bozulacak olanların, yeniden yapılandırma anlaşmalarını ihya etmek istemeleri halinde, 28/7/2008 Kuruma yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 
Bozulmuş olan yapılandırma anlaşmalarını ihya etmek isteyen borçluların, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta Müdürlüklerine, 27/5/2008 tarihinden itibaren 28/7/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar örneği kurumca hazırlanmış olan “Yeniden Yapılandırmanın İhyasına Dair Başvuru Formu” ile başvurmaları gerekmektedir.
 Bozulmuş olan yapılandırma anlaşmalarını ihya etmek isteyen borçluların, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta Müdürlüklerine, 27/5/2008 tarihinden itibaren 28/7/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar örneği kurumca hazırlanmış olan “Yeniden Yapılandırmanın İhyasına Dair Başvuru Formu” ile başvurmaları gerekmektedir.
     Başvuru formları bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl/ Devredilen Sigorta Müdürlüklerinden  temin edilebilir.
Başvurular posta yolu ile yapılabilecektir. Başvuru formlarının taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS (Acele Posta Servisi) yoluyla gönderilmesi halinde, başvuru formunun postaya veriliş tarihi esas alınacaktır. Başvuru formlarının adi posta yolu ile gönderilmesi halinde ise, anılan formun Kurum kayıtlarına intikal tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Başvuruların adi posta yolu ile yapılması ve Kurum kayıtlarına, son başvuru tarihinden sonra intikal etmesi durumunda ihya başvurusu yapılmamış sayılacaktır. 
Başvurular posta yolu ile yapılabilecektir. Başvuru formlarının taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS (Acele Posta Servisi) yoluyla gönderilmesi halinde, başvuru formunun postaya veriliş tarihi esas alınacaktır. Başvuru formlarının adi posta yolu ile gönderilmesi halinde ise, anılan formun Kurum kayıtlarına intikal tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Başvuruların adi posta yolu ile yapılması ve Kurum kayıtlarına, son başvuru tarihinden sonra intikal etmesi durumunda ihya başvurusu yapılmamış sayılacaktır. 
Başvurular, işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta Müdürlüklerine ayrı ayrı yapılacak olup, yapılandırma anlaşması hangi Ünitede yapılmış ise, bozulmuş olan yapılandırmanın ihyasına ilişkin başvuru da yine aynı Üniteye yapılacaktır. 
 5458 sayılı Kanuna göre daha önce ödeme planı verilen yeniden yapılandırma başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınmak suretiyle hesaplanacaktır.
     5458 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında borcu olanların (506 sayılı Kanuna tabi olan işveren ve sigortalılar), yapılandırma anlaşmaları bozulduktan sonra 5458 sayılı Kanun kapsamında ki dönemler için yaptıkları ödemeler, aynı borç türündeki ihya işleminden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına 16–180 Ek sayılı Genelgeye, 5458 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borcu olanların (Bağ-kur’lular), yapılandırma anlaşmaları bozulduktan sonra yaptıkları ödemeler, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime ilişkin gecikme zammı ve faiz borcuna, artan olması halinde diğer borçlarına mahsup edilecektir.
Başvuru tarihinden önce vadesinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarları ödeme tarihine kadar gecikilen her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası(YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarıyla birlikte ödenecektir. 
İhya kapsamına giren borçlardan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan itirazlar ve yargı nezdinde sürdürülen davalardan feragat edilmesi, yapılan itirazlardan vazgeçilmesi ve ihtilaf yaratılmaması gerektiğinden davalardan feragat etmeyen ve itirazlardan vazgeçmeyenler ihya hükümlerinden yararlanamayacaklardır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET