gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY MEMUR ATANABİLİR Mİ?

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde Sözleşmeli Astsubay olarak görev yapan personelin kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur kadrolarına atanması mümkün mü?

28 Eylül 2014 Pazar 00:26
SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY MEMUR ATANABİLİR Mİ?

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde Sözleşmeli Astsubay olarak görev yapan personelin kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur kadrolarına atanması mümkün mü?


1 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin 6/A maddesinin son fıkrasında; 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli astsubayların kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olmaları durumunda,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunduğu ifade edilmiştir (RG 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı).


2 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin “Kadroların Tahsis, Dağılım ve Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı (C) bendinin (b) alt bendinde; personel alımlarında, genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması bakımından, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verileceği ve bu yöntemle personel temin edilememesi halinde daha önce 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmış olanlardan açıktan atama yoluyla personel alımına gidileceği, bu şekilde de personel temin edilememesi durumunda, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre bu Kanuna tabi olmayan personelden açıktan personel alımı yapılabileceği ifade edilmiştir (15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı)


Bu itibarla, sözleşmeli astsubay olarak görev yapılırken kendi isteğiyle görevden çekilmiş olunan durumda, Devlet memuru olarak atanma istediği kamu kurum veya kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmekte olup, usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış boş bir kadronun bulunması ve bu kadroya atanacaklar için aranan niteliklere sahip olunması durumunda, atama yapılması müracaat edilen kurumun takdirinde bulunmaktadır.


K:  Devlet Personel Başkanlığı 29/06/2012-11468 görüşü


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET