gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SSK/BAĞ-KUR GEÇMİŞİ OLAN MEMURUN EMEKLİ KESENEĞİ HESABI

SSK/BAĞ-KUR geçmişi olan 4/c kapsamındaki sigortalıların hizmetleri, emekli keseneğine esas aylığın tespitinde dikkate alınacak mı?

30 Temmuz 2015 Perşembe 13:31
SSK/BAĞ-KUR GEÇMİŞİ OLAN MEMURUN EMEKLİ KESENEĞİ HESABI

5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi iken 4/c bendi kapsamına alınanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanların, diğer sigortalılık statülerine tabi, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan banka sandıklarına tabi veya sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde geçen ve prim ödenen süreler, görev yaptıkları Kurumlara bildirildiği takdirde, bu süreler sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak geçen diğer sigortalılık süreleri olarak değerlendirilerek birleştirilebilmektedir. 


Bildirilen bu süreler, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 17 ve ek 18 inci maddeleri uyarınca intibaklarında değerlendirilmekte ve emekli keseneğine esas aylığın tespitinde dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamına tabi olarak ilk defa göreve başlayanlar hakkında, Kanunda bu yönde bir hüküm olmadığı için değerlendirme yapılmamaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET