gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUBAY VE ASTSUBAYLARIN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE GÖREVDEN AYRILMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle ayırma işlemleri; 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ nun 94 ncü maddesi (b) fıkrasına göre belirlenir.

20 Mayıs 2012 Pazar 18:31

 Disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle ayırma işlemleri; 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ nun 94 ncü maddesi  (b) fıkrasına göre belirlenir.

 
Disiplinsizlik ve ahlaki durumlar nedeniyle ayırma usulleri ise astsubay sicil yönetmeliğinin 60 nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayırma gerekçeleri bu madde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
 
 
a)  Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması,
b)  Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyememesi, (değişik bent rgt: 13.06.2003 rg no: 25137)
c)   Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olması,(eklenmiş bent rgt: 13.06.2003 rg no: 25137)
d)   Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk halleri hariç olmak üzere, türk silahlı kuvvetlerinin itibarını zedeleyecek şekilde aşırı derecede borçlanmaya düşkün olması ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmesi,
e)  Türk silâhlı kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunması,
f) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar.
paylaş

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET