gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAPU KADASTRO PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMLERİ

Tapu Kadastro personeli personel işlemleri, "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" ile düzenlenmiştir.

30 Kasım 2014 Pazar 14:04
TAPU KADASTRO PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMLERİ

TAPU KADASTRO PERSONELİ BECAYİŞ İŞLEMLERİ


Tapu Kadastro personeli personel işlemleri, "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 8. maddesinde "Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama" usul ve esasları belirlenmiştir.


Bu maddede, "Birimleri vasıtasıyla müracaat edilmesi kaydıyla, atama dönemi dikkate alınmaksızın aynı sınıf ve unvandaki personelin, karşılıklı yer değiştirme talepleri talep tarihini takip eden yedi iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirileceği, Yer değiştirme taleplerinin uygun görülmesi halinde talepte bulunan personelin karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atamaları yapılabileceği, Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talebi dikkate alınmayacağı, Emeklilik süresini dolduran ve zorunlu atamaya tabi personel hakkında karşılıklı yer değiştirme hükümleri uygulanmayacağı ifade edilmektedir.

Bu esaslar çerçevesinde tapu kadastro personeli becayiş işlemi gerçekleşmektedir.


KamudanHaberler.comKAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET