gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEK HAKİMLE VE 2577 S.K. M.45/1 HEYET KARARLARINA İTİRAZ

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından tek hâkimle veya idare mahkemelerince 2577 Sayılı Kanun’un 45/1 maddesi gereğince heyetle karar verilen davalara karşı yapılacak itirazlarda süreç şöyle işler.

09 Haziran 2013 Pazar 21:10
TEK HAKİMLE VE 2577 S.K. m.45/1 HEYET KARARLARINA İTİRAZ

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından tek hâkimle veya idare mahkemelerince 2577 Sayılı Kanun’un 45/1 maddesi gereğince heyetle karar verilen davalara karşı yapılacak itirazlarda:
o İtiraz eden dilekçesini 30 günlük süre içerisinde mahkemesine sunar (idare veya vergi mahkemesi).
o İtiraz eden itiraz harcını vezneye yatırır.
o İtiraz, yürütmenin durdurulması talepliyse dosya tekemmül ettirilmeksizin, şayet yürütmenin durdurulması talebi yok ise dosya mahkemesince tekemmül ettirilmek suretiyle bölge idare mahkemesine intikal ettirilir.
o Bölge idare mahkemesince yasal süresi içerisinde itiraz karara bağlanır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET