gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEVHİDEN CEZALANDIRMA NEDİR ?

Tevhiden cezalandırma nedir ?

27 Ocak 2014 Pazartesi 21:11
Tevhiden cezalandırma nedir ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmeyen 'tevhiden cezalandırma' 

yöntemi, soruşturma raporlarında getirilen teklifler ve verilen cezalarla uygulama 

kazanmıştır. İlgili kişinin birden fazla suç işlediği sübuta ermiş ise teklif edilebilecek disiplin 

cezalarının birleştirilmesi (tevhiden) suretiyle bunlardan en ağır olanın teklif edilmesidir. 

Ancak, soruşturmalar sonucu düzenlenen raporlarda işlenen fiillerin yalnızca aynı kanunda 

yer alan eylemlere uyarlanarak tevhiden teklif getirilebileceği ve disiplin amirince de yalnızca 

aynı kanunda yer alan fiiller nedeniyle tevhiden cezalandırma yönteminin uygulanabileceği, farklı kanunlarda düzenlenen fiiller için bu yollara başvurulamayacağı konusunda kararlar 

mevcuttur.(Danıştay 12. Dairesi 26/12/2006 tarihli ve E:2003/3266, K:2006/6688 ve 

04/11/2009 tarihli ve E: 2009/1099, K:2009/5957 sayılı kararları)

 

K:Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Personel D. Başk., Disiplin

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET