gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA KANUN KİMLERE ERKEN EMEKLİLİK GETİRİYOR

Torba Kanunun kabul edilen maddelerine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki sigortalıların borçlanabilecekleri sürelere ilişkin düzenlemede de değişiklik yapıldı.

22 Temmuz 2014 Salı 08:28
TORBA KANUN KİMLERE ERKEN EMEKLİLİK GETİRİYOR

Torba Kanunun kabul edilen maddelerine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki sigortalıların borçlanabilecekleri sürelere ilişkin düzenlemede de değişiklik yapıldı. 

Buna göre;

1) Köy ve mahalle muhtarları, 

2) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar,

3) Kamu idarelerinde çalışanlara,

Doğum borçlanma hakkı getirildi. 

Önceden borçlanılabilecek çocuk sayısı 2'iken 3'e çıkarıldı.


Böylece yaş, hizmet yılını tamamlamış, ancak prim gün sayısı eksik olan bu gruba giren kadın sigortalıların erken emekli olma hakkı tanındı. 


Doğum Borçlanması hakkı daha önceden;

- Kanuna göre hizmet akdi veya doğum tarihinde hizmet akdi çalışması bulunup daha sonra  kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılanlar,

- Daha önce hizmet akdi çalışması bulunup 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar,

- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri,

talepte bulunabiliyorlardı. Bu gruba yukarıda sayılalanlarda eklendi.


Borçlanma süreleri

- Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.

- Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.

- Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra  adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır

- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanılabilir.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET