gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA KANUN SONRASI ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALI BİLDİRİMLERİ

Torba Kanunla 5510 sayılı kanuna eklenen Geçici 57 nci madde ile şirket ortaklarının ortaklığa giriş ve ortaklıktan çıkışlarının yasal süre içerisinde SGK'ya bildirilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezalarıyla ilgili yapılan düzenleme konusunda, işverenlerimizin bilgilendirilmesine yönelik Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü aşağıdaki açıklamayı yapılmıştır.

28 Ekim 2014 Salı 07:03
TORBA KANUN SONRASI ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALI BİLDİRİMLERİ

TORBA KANUN SONRASI ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALI BİLDİRİMLERİ

Kamuoyunda "Torba Kanun" olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.214 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla 5510 sayılı kanuna eklenen Geçici 57 nci madde ile şirket ortaklarının ortaklığa giriş ve ortaklıktan çıkışlarının yasal süre içerisinde SGK'ya bildirilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezalarıyla ilgili yapılan düzenleme konusunda, işverenlerimizin bilgilendirilmesine yönelik Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü aşağıdaki açıklamayı yapılmıştır.

"Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih şirket yetkililerince on beş gün içinde SGK'ya bildirilmesi gerekir.
Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince, on beş gün içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmesi gerekmektedir.
Limited şirketi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketinin komandite ortakları, şirket ortaklığından ayrılmaları veya anonim şirketinde yönetim kurulu üyesi olan şirket ortaklarının yönetim kurulundan çıkması halinde, sigortalılarca on gün içinde çıkışlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Yasal süre içerisinde bildirilmemesi halinde her bir işlem için ayrı ayrı aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
6552 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile limited şirketi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakların, 4b kapsamında sigortalılıklarının başlama veya bitiş tarihlerinin 11.12.2014 tarihine kadar ( bu tarih dahil) bildirilmesi halinde yasal süresi içinde bildirilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.
Örnek 1; Güven A.Ş. ünvanlı anonim şirket ortağı Mehmet ULUBATLI'nın 18.02.2014 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini, anonim şirketinin yönetim kurulunca Mehmet ULUBATLI' nın bildiriminin 24.10.2014 tarihinde yapılan kontrolde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediğinin tespit edildiğini varsayalım. Bu durumda aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması gerekir. Ancak, Mehmet ULUBATLI'nın bildiriminin 11.12.2014(bu tarih dahil) tarihine kadar SGK'ya bildirilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacak, şayet idari para cezası uygulanmış ise de bu ceza terkin(tahsilinden vaz geçilecek) edilecektir.

Örnek 2; Güven A.Ş. ünvanlı anonim şirket ortağı Mehmet ULUBATLI'nın 18.02.2014 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini, anonim şirketinin yönetim kurulunca Mehmet ULUBATLI' nın bildiriminin 14.03.2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildiğinin tespit edildiğini ve aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulandığını, idari para cezasının da tahsil edilmediğini varsayalım.
Bu durumda uygulanan idari para cezasının tahsilinden vaz geçilecektir(terkin edilecektir.)
Limited şirketlere yeni giren ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sigortalı işe giriş bildirgeleri ile işten çıkış bildirgelerinin yasal süresinde ya da yasal süresi dışında hiç bildirilmemiş olanların, 11.12.2014 tarihine kadar ( bu tarih dahil) gerekli bildirimleri yapmaları halinde bu bildirimleri yasal süre içerisinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.
6552 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 11.09.2014 tarihinden önce yasal süresi dışında yapılmış olan bildirimlere uygulanmış olan idari para cezaları tahsil edilmiş ise iade edilmeyecek ve mahsuplaşma yapılmayacaktır.
Söz konusu yasal haktan faydalanmak için ve ilerde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, yasal düzenlemeden önce bu bildirimlerin geç yapılması nedeniyle haklarında idari para cezası uygulanmış olanlar ile idari para cezası uygulanması gereken işverenlerimizin(İl Müdürlüğümüzce tespit edilmesini beklemeden) dilekçe ile müdürlüğümüz işverenler servislerine müracaat etmesi önemle duyurulur."

K:Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET