gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜKETİCİ HAKKI MAHKEMEDE NASIL İZLENİR?

Ayıplı maldan kaynaklanan davalar- Ayıplı hizmetten kaynaklanan davalar- Satıştan kaçınmadan kaynaklanan davalar- Sözleşmedeki haksız şartlardan kaynaklanan davalar- Taksitli satıştan kaynaklanan davalar- Devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan davalar- Paket tur sözleşmesinden kaynaklanan davalar- Kampanyalı satıştan kaynaklanan davalar- Kapıdan satıştan kaynaklanan davalar- Mesafeli sözleşmeden kaynaklanan davalar- Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar- Kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan davalar- Süreli yayınlardan kaynaklanan davalar- Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan davalar- Fiyat etiketinden kaynaklanan davalar- Garanti belgesinden kaynaklanan davalar- Tanıtma ve kullanma kılavuzundan kaynaklanan davalar- Satış sonrası hizmetten kaynaklanan davalar- Ticari reklam ve yayından kaynaklanan davalar- Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetten kaynaklanan davalar

15 Haziran 2013 Cumartesi 14:04
TÜKETİCİ HAKKI MAHKEMEDE NASIL İZLENİR?

Tüketici Mahkemesi
Görevleri
Taraflardan birinin tüketici olduğu hukuki uyuşmazlıkları çözümlemek.
Tüketici belirli bir mal veya eşyayı tekrar satmak, değiştirmek
veya işlemek, veya bir üretim sürecinde kullanmak amacıyla değil ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla alan kişidir. Ticari mal akış zincirinde
son alıcıdır. Tüketicinin satıcı (tüccar) karşısında zayıf olması ve ticari
hayatı bilmek zorunda olmaması nedeniyle, tüketicinin korunmasını
sağlamak amacıyla özel bir yasa çıkarılmış (4077 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun) ve bu kanundan kaynaklanan hukuki
uyuşmazlıkları çözümlemek görevi Tüketici Mahkemelerine verilmiştir.
Görev Yapan Kişiler
- Hâkim (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
- Yazı İşleri Müdürü (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
- Zabıt Kâtipleri (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
- Mübaşir (Asliye Hukuk Mahkemesi ile aynıdır.)
Davalar
- Ayıplı maldan kaynaklanan davalar
- Ayıplı hizmetten kaynaklanan davalar
- Satıştan kaçınmadan kaynaklanan davalar
- Sözleşmedeki haksız şartlardan kaynaklanan davalar
- Taksitli satıştan kaynaklanan davalar
- Devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan davalar
- Paket tur sözleşmesinden kaynaklanan davalar
- Kampanyalı satıştan kaynaklanan davalar
- Kapıdan satıştan kaynaklanan davalar
- Mesafeli sözleşmeden kaynaklanan davalar
- Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar

- Kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan davalar
- Süreli yayınlardan kaynaklanan davalar
- Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan davalar
- Fiyat etiketinden kaynaklanan davalar
- Garanti belgesinden kaynaklanan davalar
- Tanıtma ve kullanma kılavuzundan kaynaklanan davalar
- Satış sonrası hizmetten kaynaklanan davalar
- Ticari reklam ve yayından kaynaklanan davalar
- Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetten kaynaklanan davalar
Dava Akışı
- Her il ve ilçe merkezinde tüketici yasasının uygulanmasından doğan
uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları
hakem heyeti oluşturulur (tüketici hakem heyetleri ilçelerde
kaymakamlık binasında, illerde sanayi ve ticaret müdürlüklerinde
bulunur).
- Tüketici, değeri 936,97 TL (2009 yılı için belirlenen miktardır. TÜFE
oranına göre her yıl yenilenmektedir.) altında bulunan uyuşmazlıklarda
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine dilekçe ile müracaat
etmek zorundadır. Bu miktarın altındaki uyuşmazlıklara ilişkin
olarak mahkemeye dava açılamaz.
o Bu uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetinin vereceği
karar, itiraz edilmemesi halinde tarafları bağlar. Taraflar bu
karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir,
mahkemenin vereceği karar kesindir.
- Her iki halde de, kesinleşen karar ilamların yerine getirilmesi hakkındaki
hükümlere göre yerine getirilir.
- Değeri 936,97 TL nin üzerindeki uyuşmazlıklarda,
o 2009 yılı için değeri 936,97 TL ile 2446,3 TL arasında bulunan
tüketici yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda ilgili isterse
Mahkemeye gitmeden hakem heyetine başvurabilir ancak bu başvuru
zorunlu değildir. Bu halde tüketici hakem heyetinin vereceği
karar, uyuşmazlık daha sonra dava konusu olursa mahkemede
delil olarak sunulur.

o Hakem Heyetine başvurmayı tercih etmeyen ilgili, hazırladığı
dava dilekçesi ile doğrudan Tüketici Mahkemesine de dava açabilir.
o Tüketici Mahkemesinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça
açılacak davalar her türlü harç ve vergiden muaftır.
- Tüketici mahkemesinde dava basit yargılama usulüne göre duruşmalı
olarak yapılır.
- Hâkim gerekir ise dava türüne göre bilirkişi incelemesi yaptırmak
sureti ile uyuşmazlığı bir ya da birden fazla celsede karara bağlar.
- Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde bu davalar dava değerine
göre Sulh Hukuk ya da Asliye Hukuk Mahkemelerinde Tüketici
Mahkemesi sıfatı ile görülür.
- Mahkemede dava açılması halinde dava akışı Asliye Hukuk Mahkemesi
ile aynıdır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET