gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜM İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE 1 OCAKTAN GEÇERLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Tüm işyerlerinde risk grubu ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işletmelerde, yeterli sayıda ilkyardıma bulundurulması, iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi, risk analizi faaliyetleri ile yasanın öngördüğü diğer önleyici faaliyetlerin 1 Ocak 2013 tarihine kadar mutlaka yaptırılması gerekiyor.

30 Aralık 2012 Pazar 13:56

İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerini 50 işçi ve tehlike durumuna göre yükümlülüklerin yürürlüğe girme süresi öngörülmüştür. Ancak tüm işyerleri için 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bazı yükümlülükler tüm işyerleri için geçerli olacak.

Tüm işyerlerinde risk grubu ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işletmelerde, yeterli sayıda ilkyardıma bulundurulması, iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi, risk analizi faaliyetleri ile yasanın öngördüğü diğer önleyici faaliyetlerin 1 Ocak 2013 tarihine kadar mutlaka yaptırılması gerekiyor.

İşyerleri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren eğitim görmüş ilk yardım personelini görevlendirmek zorundadır. Bu kişiler en yakın sağlık kuruluşu ile irtibata geçmeleri gerekiyor.

Yine yılbaşından itibaren yangınla mücadele edecek, kurtarma yapacak personeli de görevlendirme zorunluluğu işverene getirilmektedir.

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

 b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

 c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

 ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

 

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

 

 www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET