gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK YAŞLILIK AYLIĞI

Soru cevaplarla tüm yönleriyle yaşlılık aylığı soru ve cevapları.

15 Aralık 2011 Perşembe 21:18
Tüm Yönleriyle Emeklilik Yaşlılık Aylığı

  YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar; 

yaşlılık aylığı bağlanması, 

yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır.

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yaşlılık aylığına (emekli  aylığına) hak kazanmanın koşulları nelerdir? 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre ilk defa 30.04.2008 (hariç) tarihinden sonra sigortalı olan;

 Kadının 58, erkeğin 60 yaşını doldurması,  kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların en az 9000 gün, hizmet akdi ile çalışanların (işçilerin) ise en az 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şarttır.

 

Yukarıda belirtilen yaş şartları; 

01.01.2036 ilâ 31.12.2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61, 

01.01.2038 ilâ 31.12.2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62, 

01.01.2040 ilâ 31.12.2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63, 

01.01.2042 ilâ 31.12.2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64, 

01.01.2044 ilâ 31.12.2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65, 

01.01.2046 ilâ 31.12.2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65, 

01.01.2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, 

olarak uygulanacaktır. 

 

9000 gün prim ödemiş olan kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalı ile 7200 gün prim ödemiş olan işçi sigortalının emekli aylığını hak etmeleri için yıllar  itibariyle kademeli olarak belirlenen yaşları da doldurmaları gerekiyor mu?  

 

Sigortalılar yaşlılık aylığını hak etmek için ön görülen prim gün sayısını tamamladıkları yılda geçerli olan yaşı doldurunca emekli aylığını hak edeceklerdir. 

       Örneğin işçi statüsünde çalışan sigortalı, yaşlılık aylığını hak etmek için gerekli olan 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primini en geç 2035 yılı sonuna kadar tamamlamış ise kadın 58 yaşını, erkek 60 yaşını doldurduğu tarihte emekli aylığını hak edecektir.  Eğer 7200 prim gün sayısını 01.01.20038 ila 31.12.2039 yılları arasında tamamlarlar ise kadın 60, erkek 62 yaşını doldurduğu tarihte emekli aylığını hak edecektir.

 

Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalının 9000 günden  az, işçi istatüsünde çalışan sigortalının ise 7200 günden az malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemeleri halinde de emekli aylıkları bağlanacak mı? 

5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının, emeklilik için kuruma başvurduğu tarihte geçerli olan yaş haddine üç yıl ilave edilecek yaşı doldurmuş ise emekli aylığı bağlanacaktır. Ancak üç yıl ilavesi ile hesaplanacak emeklilik yaşı 65 ten fazla olmayacaktır.

Tüm yönleriyle emeklilik için tıklayınız.

Kaynak: Türk İş İnternet Sitesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET