gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Türkiye'de Özelleştirme Yöntemleri

20 Aralık 2011 Salı 23:02
Türkiye'de Özelleştirme Yöntemleri Nelerdir?

 

ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

 

ÖZELLEŞTİRME

SATIŞ

     

VARLIK

SATIŞI

HİSSE

SATIŞI

Kuruluşların aktifindeki mal

ve hizmet

üretim birimleri

ile varlıklarının mülkiyetinin

bedel

karşılığında

devredilmesi.

Kuruluş hisselerinin yurtiçi ve yurtdışında blok satış, halka arz, halka arzı içeren blok satış, çalışanlara satış, Borsada normal veya özel emirle satış, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları veya fonlarına satış yoluyla bedel karşılığı devri.

KİRALAMA

   

Kuruluşların aktiflerindeki varlıkların bedel karşılığında, belli süre ile kullanım hakkının verilmesi.

İŞLETME

HAKKI

DEVRİ

   

Kuruluşların bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleri ile madenlerin, mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bedel karşılığında, belli  süre ile işletilmesi hakkının verilmesi.

MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAKLAR TESİSİ 

   

Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarına ilişkin intifa, irtifak vb. hakların tesisi, (Kıyı Kanunu ve Orman Kanunu gibi kanunların getirdiği sınırlamalar çerçevesinde).

GELİR ORTAKLIĞI MODELİ VE SAİR HUKUKİ TASARRUF.

   

Kuruluşların özellikleri ve yapıları dikkate alınarak başvurulacak diğer yöntemler. (Karabük Demir Çelik Fabrikasının devri gibi)

   
   

BLOK SATIŞ

İhale ve değer tespit komisyonunun oluşturulması >> Bilgi dokümanlarının hazırlanması >> Satış duyuruları >> Satış görüşmeleri >> Nihai kararın onayı >> Satış sözleşmesi.
   
   

HALKA ARZ, ÇALIŞANLARA SATIŞ

SPK'dan arz izni  >> Aracı kurumların tespiti  >> Bilgi dokümanlarının hazırlanması  >> İMKB'ye başvuru >> İlan, izahname ve sirküler yayımı >> Halka arz işlemleri >> Arz sonrası İMKB'de işlem görmesi.
   
   

ULUSLARARASI ARZ, BORSADA SATIŞ, YATIRIM FONLARINA SATIŞ

SPK ve İMBK usul ve esasları çerçevesinde satış (Genellikle "Özel emir"  ve  toptan satışlar pazarında satış yoluyla)
   
   

BU YÖNTEMLERİN KOMBİNASYONU

   

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET