gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜCRETSİZ İZİN VERİLEN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SİGORTALILIĞI

Ücretsiz izin süresinde öğretim üyeleri 4/c sigortalısına bağlı borçlanacaklarından 4/a sigortalısı olamayacaklardır.

20 Mart 2013 Çarşamba 06:56

Ücretsiz izin verilen öğretim üyeleri

2547 sayılı Kanuna 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 59 uncu madde ile yükseköğretim kurumları dışında mesleki faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra etmek isteyen öğretim üyelerine 26/8/2011 tarihinden itibaren iki yıla kadar ücretsiz izin verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Geçici 59 uncu madde uyarınca ücretsiz izin verilen öğretim üyelerinin kadroları ile ilişikleri devam ettiğinden, istekleri halinde ücretsiz izinde geçen süreleri bu sürelere ait emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanunun mülga ek 72 nci maddesine göre tahsil edilmek suretiyle fiili hizmet süresine eklenebileceğinden, bu sürede Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında zorunlu sigortalı ya da isteğe bağlı sigortalı olamayacaklar ve bu kapsamlarda ödedikleri primleri de geçerli sayılmayacaktır. 2547 sayılı Kanunun geçici 59 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izin kullanan öğretim üyeleri bu sürelerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı sayılmayacaklardır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET