gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN ERBAŞLARIN İZİN HAKLARI

Uzman erbaşların yıllık, mazeret, refakat, sıhhi izin hakları vardır.

23 Ocak 2015 Cuma 07:22
UZMAN ERBAŞLARIN İZİN HAKLARI

UZMAN ERBAŞLARIN İZİN HAKLARI

Uzman erbaşların yıllık, mazeret, refakat, sıhhi izin hakları vardır.

Yıllık İzin: Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 45 gün izin almaya hakları vardır. Bu iznin (30) günü plânlı, geriye kalan kısmı ise mazeret izni olarak kullandırılır. Mazeret izinleri zorunluluk olmadıkça yıllık izinle birlikte ve onun devamı olarak kullanılmaz.

Mazeret İzni: Sene içindeki mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile mazeret izni verilir. Bu iznin dışında;

    Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

    Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

    Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.

Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.

Sıhhi İzin: Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan uzman erbaşlara toplam 30 güne kadar sıhhi izin verilebilir.

K:TSKKamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET