gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN ERBAŞLARIN MEMUR ATANMALARI

Uzman erbaş olarak görev yapmaktayken istifa eden şahısların kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları hangi şartlarda gerçekleşmektedir?

28 Ocak 2015 Çarşamba 17:11
UZMAN ERBAŞLARIN MEMUR ATANMALARI

UZMAN ERBAŞLARIN İSTİFA SONRASI MEMUR ATANMALARI

Uzman erbaş olarak görev yapmaktayken istifa eden şahısların kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları hangi şartlarda gerçekleşmektedir? 

Devlet Personel Başkanlığının 11/6/2012 tarihli ve 10949 sayılı yazısı ile bu soru değerlendirilmiştir.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

Kamuya personel alımlarında, genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması bakımından, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verileceği ve bu yöntemle personel temin edilememesi halinde daha önce 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmış olanlardan açıktan atama yoluyla personel alımına gidileceği, bu şekilde de personel temin edilememesi durumunda, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre bu Kanuna tabi olmayan personelden açıktan personel alımı yapılabilmektedir.

Yıllara göre değişen emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının belli yüzdelerine tekabül eden boş kadroları toplamının belirlenen yüzdesi kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında kullanılmaktadır.

Bu itibarla, uzman erbaş olarak görev yapmaktayken istifa edip Devlet memurluğuna atanmak isteyenlerin atanma taleplerini görev almak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmesi ve söz konusu taleplerin yukarıdaki çerçevede bu kurumlarca değerlendirilmesini beklemeleri gerekmektedir. 

KamudanHaberler,28.01.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET