gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN ERBAŞLARIN ÜCRET VE İKRAMİYE DETAYLARI

Uzman erbaşlara ödenen aylık ve ikramiye nasıl hesaplanmaktadır.

21 Ocak 2015 Çarşamba 21:36
UZMAN ERBAŞLARIN ÜCRET VE İKRAMİYE DETAYLARI

UZMAN ERBAŞLARIN ÜCRET VE İKRAMİYE DETAYLARI

Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Ek'li "1 Sayılı Aylık Gösterge Tablosu" üzerinden aylık ödenir.


EK-1 SAYILI CETVEL

(Ek: 10/2/2004-5085/14 md.)

UZMAN ERBAŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGETABLOSU

 

Dereceler

Kademeler

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

1020

1065

1110

1155

1210

1265

1320

1380

---

4

915

950

985

1020

1065

1110

1155

1210

1265

5

835

865

895

915

950

985

1020

1065

1110

6

760

785

810

835

865

895

915

950

985

7

705

720

740

760

785

810

835

865

895

8

660

675

690

705

720

740

760

785

810

9

620

630

645

660

675

690

705

720

740

10

590

600

610

620

630

645

660

675

690

11

560

570

580

590

600

610

620

630

645


Uzman Çavuş 2015/Ocak maaş tahmini için;

Oyak Kesintisi ve Konut Kesintisi yapılmış maaş: 2350 TL 

Evli eşi çalışmayanlar için aile yardımı: 169 TL

1 çocuk; 20 TL (0-6) yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı ödenmektedir.


Uzman erbaşların giyecekleri devlet tarafından sağlanır. Giyim, kuşam istihkakları Millî Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir. Uzman erbaşların kıyafetleri TSK Kıyafet Yönetmeliği'ne göre düzenlenir. 


Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup uzman erbaşların ilk sözleşmeleri 4 yıl olarak yapılır.

Uzman çavuşlar 10'uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11'inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar.

Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler hizmet tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı TSK Personel Kanunu esaslarına göre; tayın bedeli 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun esaslarına göre ödenir.

Uzman erbaşlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da istifade ederler.

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise, beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşlarının beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir.


KamudanHaberler.comKAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET