gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YAŞ SINIRI NEDENİYLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLARIN İSTİHDAMI NASIL OLUYOR?

Soruya ilişkin MSB Duyuru yayınlanmıştır.

02 Ocak 2011 Pazar 19:31
Yaş sınırı nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaşların istihdamı nasıl oluyor?

YAŞ SINIRI NEDENİYLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN
UZMAN ERBAŞLARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN
DUYURU
 
1. 01 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe giren 6000 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi; “... Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB.ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. ...” hükmünü amirdir. 
 
2. Aynı Kanun’un geçici 2’nci maddesinde ise; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan ve emeklilik aylığına hak kazanamamış olan uzman erbaşlar, üç ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığına müracaat etmeleri halinde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun bu Kanunun 26’ncı maddesiyle değiştirilen 5’inci maddesi hükmünden yararlandırılırlar.” hükmüne yer verilmiştir.
 
3. Bu Kanun, sadece emeklilik hakkını elde edemeden yaş sınırı nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaşları kapsamaktadır.
 
4. Yaş sınırı nedeniyle sözleşmeleri feshedilerek ayrılan ve yukarıdaki hükümler gereğince, memur olarak istihdam edilmek isteyen ve Millî Savunma Bakanlığına dilekçe ile müracaat eden EK listede kimlikleri yazılı uzman erbaşların açıktan atamaları yapılacaktır.
 
5. Yapılacak atamalar için görev yerleri kura ile belirlenecektir. Kuralar, 23 Aralık 2010 Perşembe günü saat 09.00’da TSK Sivil Memur Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komutanlığı (Etiler Astsubay Orduevi Yanı Tandoğan/ANKARA)’nda (Santral Tel.Nu.:0312 2157600) çekilecektir.
 
6. Anılan tarih, saat ve yerde hazır bulunulması ve aşağıda belirtilen belgelerin getirilmesi gerekmektedir.
 
 
İSTENEN BELGELER   :
1. Nüfus Cüzdanı
2. Diploma
3. Sürücü Belgesi, Bonservis, Sertifika
4. Hizmet Belgesi (Hizmet Belgesinde “Sözleşmesi Yaş Sınırı Nedeni ile Feshedilmiştir” İbaresi Bulunacaktır)
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET