Öncekiler Sonrakiler

YAŞLILIK AYLIĞI KAPSAMINDA ÖZÜRLÜ AYLIĞI

Yaşlılık Aylığına bağlı olarak, 5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 4,5.fıkralarında düzenlenmiştir.

04 Aralık 2012 Salı 12:31

 Yaşlılık Aylığı

 
5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 4 üncü Fıkrası:
 
Kurum Sağlık Kurullarınca  haklarında  “İşe Girdiği Tarihte’de Malul Kararı Verilenlerden:
- En az onbeş yıldan beri sigortalı olmak ve 3960 gün Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanılabilir.
 
5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 5 inci Fıkrası: 
 
Çalışma Gücü Kaybı  %60 ‘In Altında, Ancak  % 40 Ve Üzerinde Özürlü olanlardan: 
- Özür Oranı, % 50 ilâ % 59 arasında ise, en az 16 yıldan beri sigortalı  olmanız ve  4320 gün, 
- Özür Oranı % 40 ilâ % 49 arasında ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4680 gün, 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanılabilir.