gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YAŞLILIK AYLIĞI KAPSAMINDA ÖZÜRLÜ AYLIĞI

Yaşlılık Aylığına bağlı olarak, 5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 4,5.fıkralarında düzenlenmiştir.

04 Aralık 2012 Salı 12:31

 Yaşlılık Aylığı

 
5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 4 üncü Fıkrası:
 
Kurum Sağlık Kurullarınca  haklarında  “İşe Girdiği Tarihte’de Malul Kararı Verilenlerden:
- En az onbeş yıldan beri sigortalı olmak ve 3960 gün Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanılabilir.
 
5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 5 inci Fıkrası: 
 
Çalışma Gücü Kaybı  %60 ‘In Altında, Ancak  % 40 Ve Üzerinde Özürlü olanlardan: 
- Özür Oranı, % 50 ilâ % 59 arasında ise, en az 16 yıldan beri sigortalı  olmanız ve  4320 gün, 
- Özür Oranı % 40 ilâ % 49 arasında ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4680 gün, 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanılabilir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET