gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YAŞLILIK AYLIĞINDA SİGORTALILIK SÜRESİ HESABINDA 18 YAŞ UYGULAMASI

Yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanılmadığı, yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayıları şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır. Hizmet süresi hesaplanırken 18 yaşın tamamlandığı tarih esas alınmaktadır.

23 Eylül 2014 Salı 07:14
YAŞLILIK AYLIĞINDA SİGORTALILIK SÜRESİ HESABINDA 18 YAŞ UYGULAMASI

YAŞLILIK AYLIĞINDA SİGORTALILIK SÜRESİ HESABINDA 18 YAŞ UYGULAMASI

Yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanılmadığı, yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayıları şartlarının yerine getirilmesine bağlıdır. Hizmet süresi hesaplanırken 18 yaşın tamamlandığı tarih esas alınmaktadır.

5510 sayılı SSGSS Kanununa göre malullük, yaslılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında 18 yasından önce malûllük, yaslılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yasını doldurduklari tarihte başlamış kabul edilmektedir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaslılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilmektedir. 

Hizmet akdiyle çalısan 4/a (SSK) sigortalılarından, sigortalılık süresinin baslangıcı; 
a)1/4/1981 tarihinden önce ise sigortalılık süresının baslangiç tarihi, 
b)1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yasın dolduruldugu tarih, 
dikkate alınmaktadır. 

18 yaşın öncesinde geçen çalısma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave edilmektedir. 

Bu durum, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olan 4/a sigortalıları için yalnızca yaslılık aylığı baglanmasında geçerli olup, malullük ve ölüm aylıklarında uygulanmamaktadır.

Özetle 18 yaşından önce başlayan sigortalılık prim ödeme gün sayısında değerlendirilirken, hizmet süresi hesabında dikkate alınmamaktadır. Bu sınırlama yaş şartı getirilene kadar bir dönem yaşlılık aylığını geciktirirken, daha sonra getirilen yaş şartı nedeniyle etkisini yitirmiştir. Toplumda 18 yaşından sonra sigortalanma adeti bu nedene dayanmaktadır. Ülkemizde sigortalılık, çalışma ilişkisi karşılığında yasal zorunluluktur. Bu nedenle iş kazaları ve meslek hastalıkları, ölüm riskleri gözönünde bulundurularak çalışmaya başlamakla sigortalı olunmalıdır.  

K:SGK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET