gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YENİ BELEDİYELERİN PERSONEL VE TAŞINIR-TAŞINMAZ MALLARIN DEVİR İŞLEMLERİ

Nüfusu İtibariyle Köye Dönüşen Belde Belediyeleri, Büyükşehire Dönüştürülen İllerin, Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Belediyelerce Yürütülen Hizmetlerde İstihdam Edilen Personelin, Taşınır ve Taşınmaz Malların İşlemleri Nasıl Gerçekleşiyor?

17 Ocak 2013 Perşembe 15:56

Nüfusu İtibariyle Köye Dönüşen Belde Belediyelerinin Personel, Taşınır ve Taşınmazları Nereye Devredilecek?

Nüfusu 2000’in altında kaldığı için kapanarak köye dönüşen belediyelerin sahip olduğu personel, taşınır ve taşınmazları ile hak alacak ve borçları il özel idarelerine devredilecektir. Ancak köy halkının ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmazlar Komisyon kararıyla köy tüzel kişiliğine bırakılacaktır.
Büyükşehire Dönüştürülen İllerin Taşınır, Taşınmaz Malları ve Personeli Hakkında Nasıl Bir İşlem Tesis Edilecektir?

Büyükşehire dönüştürülen il belediyelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile personeli büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluş ve ilçe belediyesi arasında Komisyonca paylaştırılacaktır.
Yeni Yasayla Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Belediyelerce Yürütülen Hizmetlerde İstihdam Edilen Personelin, Taşınır ve Taşınmaz Malların Paylaştırılması Nasıl Gerçekleştirilecek?

Yeni Yasayla birlikte büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce daha önce yürütülen; su ve kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım ve toplu taşıma, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerinde istihdam edilen personel, bu hizmetlerle ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçlar Komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacaktır.
K:AKPARTİ SİTESİ

Büyükşehir Belediyelerine Devire İlişkin Devlet Personel Başkanlığı Çalışması İçin Tıklatın.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET