gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YILLIK İZİNDE MEMURUN HASTALIK RAPORLARI VE ÖRNEKLER

Yıllık izinde hastalık raporu alınmasına ilişkin açıklama ve örnekler...

18 Haziran 2013 Salı 14:27
YILLIK İZİNDE MEMURUN  HASTALIK RAPORLARI VE ÖRNEKLER

Yıllıkizinde hastalık raporu alınması

1)    Yıllık iznini kullanmakta ikenhasrarrk raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiğitarihten önce sona ermesi hâlinde, memur almış olduğu yıllık izin bitimtarihinde görevine başlaması zorunludur.

ÖRNEK1- 12/11/2012 tarihinde 10 günlük yıllıkizin alan ve 22/11/2012 tarihinde göreve başlaması gereken bir memurun,15/11/2012 tarihinde 5 gün rapor alması halinde, raporun bitimini izleyen20/11/2012 tarihinde değil, iznin bitimi olan 22/11/2012 tarihinde göreve başlaması gerekmektedir. Alınan yıllık izinden rapornedeniyle kullanamadığı 5 günlük iznini ise bu Genelgede belirtilen esaslaragöre amirin uygun göreceği başka bir tarihte kullanabilir.

2)    Yıllık iznini kullanmakta ikenhastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresininyıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık iznininbitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

ÖRNEK 2- 12/11/2012tarihinde 12 günlük yıllık izin alan ve 24/11/2012 tarihinde göreve başlaması gereken bir memurun, 20/11/2012 tarihinde 10 gün rapor almasıhalinde, raporun bitimini izleyen 30/11/2012 tarihinde göreve başlamasıgerekmektedir. Alınan yıllık izinden rapor nedeniyle kullanamadığı 4 günlükiznini ise bu Genelgede belirtilen esaslara göre amirin uygun göreceğibir tarihte kullanabilecektir.

3)    Yıllık iznini kullanmakta ikenhastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihtebitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

ÖRNEK 3- 12/11/2012tarihinde 12 günlük yıllık izin alan ve 24/11/2012 tarihinde göreve başlamasıgereken bir memurun, 19/11/2012 tarihinde 5 gün rapor alması halinde, raporunbitimini izleyen 24/11/2012 tarihinde göreve başlar. Alınan yıllık izindenrapor nedeniyle kullanamadığı 5 günlük iznini ise buGenelgede belirtilen esaslara göre amirin uygun göreceği bir tarihtekullanabilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET