gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÖNETİCİYE KARŞI İŞLENEN FİİLLERDE DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLE

657 sayılı Kanunun 125. Maddesinde yöneticilere(amirlere) karşı işlenen fiiller disiplin cezası uygulanacağı hükmedilmiştir.

18 Aralık 2012 Salı 13:34

 YÖNETİCİYE KARŞI İŞLENEN FİİLLERDE DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER

 

657 sayılı Kanunun 125. Maddesinde yöneticilere(amirlere) karşı işlenen fiiller disiplin cezası uygulanacağı hükmedilmiştir. Bu kapsamda;

657 sayılı Kanunun madde 125/A bendi “f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak”, “h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.” gereği memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmekte ve “uyarma cezası” öngörülmektedir.

657 sayılı Kanunun madde 125/B bendi “c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,” gereği memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmekte ve “kınama cezası” öngörülmektedir.

 657 sayılı Kanunun madde 125/C bendi, “e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek”, gereği “aylıktan kesme cezası” olarak memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmaktadır.

657 sayılı Kanunun madde 125/D bendi, “d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,” gereği memurun fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmaktadır.

 657 sayılı Kanunun madde 125/E bendi, “Amirlerine fiili tecavüzde bulunmak,” bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
Kaynak: kamudanhaberler.com

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET