gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

LOJMAN YARDIMI DETAYI

Lojmanlarda ilk kez oturmaya başlayacak personel, sıkça bir çok sorunla karşılaşmaktadır. Bunların bir kısmını memurlar bazen cebinden karşılamaktadır. Bunun en büyük nedeni, yenileme sürelerinin çok uzun tutulmuş olmasıdır. Bu düzenlemede 1 Şubat 2012 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı

05 Şubat 2012 Pazar 18:47

 Kamu personeline, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda yer alan hükümlere göre lojman tahsisi yapılmaktadır. Lojmanlarda ilk kez oturmaya başlayacak personel, sıkça bir çok sorunla karşılaşmaktadır. Bunların bir kısmını memurlar bazen cebinden karşılamaktadır. Bunun en büyük nedeni, yenileme sürelerinin çok uzun tutulmuş olmasıdır. Bu düzenlemede 1 Şubat 2012 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı

Lojmanlardaki hangi giderlerin oturanlar  tarafından  hangi giderlerin ise kamu kurumu  tarafından  karşılanacağı ile, malzemelerin  yenilenme  süreleri 294 Sıra Nolu Millî Emlâk Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.

Bu tebliğin ekindeki ek-4 sayılı cetvelde, konutlarda oturanlarca karşılanacak giderler, ek-5 sayılı cetvelde ise kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak giderler tek tek sayılmıştır. Tebliğin sonunda yer alan bir hüküm gereğince de, ek-5 yer almayan bir gider konutta oturanlarca karşılanacaktır.

1  Şubat  2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme için tıklayınız. Bu düzenleme ile yapılan yeni değişiklikler şu  şekildedir :

- Kombi bakım onarımı; 
- Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının  bakım  
ve  onarımları ,
- Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin; basınç testleri, baca gazı analizleri, küçük  onarımları  ile brülör  bakım  ve  onarımları ,
- Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin ömrünün uzatılması ve korunması maksadıyla kimyasal ve koruyucu malzemenin temini,
- Boylerlerin  bakım  ve  onarımları ,
-  Güvenliğinin  sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda bulunan çevre emniyeti kamera sisteminin bakım ve  onarımı ,
konutta oturanlarca karşılanacaktır. Bu konularda önceki tebliğde bir hüküm bulunmamaktaydı.

Ayrıca bazı malzemelerin yenilenme süreleri düşürülmüştür. Tespitlerimiz şu şekildedir:

Kapı ve pencere doğramalarının değiştirilme süresi 5'er yıl azaltıldı. Öeneğin daha önce PVC pencere 30 yılda değiştirilirken, yeni düzenlemeye göre artık 25 yılda bir değiştirilecektir.
Kullanım ömrünü tamamlamış gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolaplar, 25 yıl yerine 20 yılda bir yenilenecek.
Kullanım ömrünü tamamlamış mutfak tezgahı (mermer) 15 yıl yerine 10 yılda, sermaik eyve 25 yıl yerine 10 yılda, çelik eyve de 30 yıl yerine 10 yılda yenilenecek.
Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik kaplamaları, 25 yıl yerine 20 yılda bir yenilenecek.
Kullanım ömrünü tamamlamış zemin döşemelerinden, "Karo Mozaik"in yenilenmesi çıkarılmıştır. Bunun yerine PVC esaslı laminat konmuştur. Bunun değiştirilme süresi 15 yıldır.
Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (Alafranga-Alaturka) 25 yılda değil 20 yılda yenilenecek.
Kullanım ömrünü tamamlamış lavabonun yenilenme süresi 25 yıldan 20 yıla indirilmiştir.
Daha önceki düzenlemede yer almayan duşakabin ve banyo dolabı yenilenmesi tebliğe eklenmiştir. Banyo küvetinin yenilenme süresi 20 yıldan 15 yıla düşürülmüştür.
Kullanım ömrünü tamamlamış fırın üstü aspiratörün yenilenme süresi 15 yıldan 10 yıla düşürülmüştür.
Asansörün emniyetli kullanım standartlarının artmasına ilişkin yapılacak lüks sayılmayan ilave tertibatının eklenmesi kurumun karşılayacağı giderler arasına alınmıştır.
Güvenliğin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda, çevre emniyeti kamera sistemi 7 yılda bir yenilenecek olup, bu gider kurum tarafından karşılanacaktır.

 Enerji Bir sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET