gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 MUAYENE İLAVE ÜCRET TAVANI İÇİN ÖZEL HASTANELERİN BİLDİRMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

SGK ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 2013 yılı için alabilecekleri ilave ücret tavan oranlarının belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Yönergenin “Kapasite” başlıklı 10. maddesi ve “Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar” başlıklı 11. maddesine ait verilerin hastane mesul müdürü/başhekimi tarafından 12-22/11/2012 tarihleri arasında MEDULA sistemine girilmesi gerekmektedir.

18 Kasım 2012 Pazar 22:58

SGK  ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 2013 yılı için alabilecekleri ilave ücret tavan oranlarının belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Yönergenin “Kapasite” başlıklı 10. maddesi ve “Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar” başlıklı 11. maddesine ait verilerin hastane mesul müdürü/başhekimi tarafından 12-22/11/2012 tarihleri arasında MEDULA sistemine girilmesi gerekmektedir.

MEDULA sistemine girilen bu verilerin Yönergeye göre Kurumumuzca denetimleri yapılacak olup aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
a) Yatak başına düşen kapalı alan hesabında yeni doğan yoğun bakım yatakları, gözlem yatak sayıları toplam yatak sayısına dahil edilmeyecektir.
b) Hemşire sayısına ATT, Sağlık memuru, ebe-hemşire dahil edilmeyecektir
c) Yönergenin 11 inci maddesi kapsamında alt işverenler tarafından hastane bünyesinde çalıştırılan personele ait bilgilerin hastane işletmesinde çalışan personel bilgilerine
dahil edilerek sisteme girilmesi gerekmektedir.
Ayrıca MEDULA sistemine girilen verilerin bir örneğinin hastane mesul müdürü/başhekimi tarafından onaylandıktan sonra aşağıdaki belgelerle birlikte;
a) Hastanenin ruhsatının,
b) Hastanenin faaliyet izin belgesinin,
c) Hastanenin yapı kullanma izin belgesinin,
en geç 26/11/2012 tarihinde teslim olacak şekilde “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Politika Geliştirme Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6
Balgat /ANKARA” adresine iadeli taahhütlü posta/APS veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
Sisteme “Kapasite” ve “Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar” faktörlerine ait bilgileri girmeyen hastanelerin bu faktörlere ait puanlandırılması yapılmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET