gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA DETAYLARI

12 Ekim 2010'da isteğe bağlı olarak uygulanan Genel Sağlık Sigortası uygulaması 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmaktadır.

30 Aralık 2012 Pazar 11:12
2014 Genel Sağlık Sigortası Uygulama Detayları

Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde, "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nun "Zorunlu Genel Sağlık Sigortalısı" olunmasına yönelik kanun ilk olarak 1 Ekim 2008 de uygulanmaya konacaktı. Daha sonra bazı alt yapı eksiklikleri nedeni ile uygulama 1 Ekim 2010 tarihine ertelenmişti. 1 Ekim 2010'da alt yapı çalışmalarının yetişmemesinden dolayı isteğe bağlı olarak uygulanan Zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulaması 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olacak. Zorunlu Genel Sağlık Sigortası kapsamında, herhangi bir güvenlik kurumuna tabi olmayanlar, 18 yaşını doldurmuş çocuklar (Okuyorlarsa 25 Yaş üzerindekiler), 30 günden az SSK'lı olarak çalışanlar her ay SGK' ya zorunlu GSS (Genel Sağlık Sigortası) primi ödemek zorunda olacaklar. 30 günden az SSK'lı olarak çalışanlar eksik kalan günlerini sigortalı göründükleri ayı takip eden bir sonraki ayın sonuna kadar ödemek zorunda olacaklar.

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası kanununda yapılan düzenleme ile 1 asgari ücret tutanndaki ceza uygulaması kaldırıldı. Hala bir çok vatandaşın hatta SGK kurumu personelinin bile tam bir bilgisinin olmadığı Zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulamasının 2012 yılında zorunlu olacağı ve bu zorunluluğun nasıl uygulanacağı çeşitli endişeleri de beraberinde getiriyor. Zorunlu Genel Sağlık Sigortası'na başvurular SGK üzerinde yapılacak ancak öncelikli olarak "Gelir Testi" istenmektedir. Hane halkı gelir düzeyine göre kişi başına düşen gelir 279 TL'nin altında kaldığı taktirde Zorunlu GSS primi devlet tarafından SGK'ya ödenecek, üstünde kaldığı taktirde hesaplanan aylık prim vatandaşın cebinden ödenecektir. Gelir Testi, şu an da İl Kaymakamlıklarında bulunan Yeşil Kart bürolan tarafından yapılmaktadır. Ancak bu testin sonuçlarının alınması yoğunluk nedeni ile 3-4 ayı bulmaktadır.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yeşil Kart uygulaması da ortadan kalkacağı için Gelir Testi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimleri tarafından yapılacak. Zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulaması 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olmaya başladığı taktirde Gelir Testi içi milyonlarca kişinin başvuruda bulunması bekleniyor. Bu yoğunluk nedeni ile Gelir Testi sonuçları 31 Ocak 2012 tarihine kadar sonuçlanmadığı taktirde vatandaş hem sağlık sigortasından faydalanamayacak hem de sağlık primlerini de gecikme zamlı olarak ödemek zorunda kalacak. Bu endişelere yönelik olarak SGK'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Genel sağlık sigortası primi nasıl hesaplanır? Kanuna göre, harcamaları, taşınır ve taşınmaz mallan dikkate alınarak tespit edilecek aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlara yeşil kart verilip sağlıktan yararlanmaları sağlanacak. Bunlar GSS'li değil yeşil kartlı olacaklardır. Bu nedenle herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlanmız, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortalısı (GSS) olacağı için evde oturan kişi sayısı ve eve giren gelir kişi sayısına bölündüğünde aylık kişi başına düşen geliri; 253,50-TL ve altında olanlar yeşil kartlı olacaklar. 253,50-TL'den çok, 760,50-TL'den az geliri olanlar her ay 30,42-TL, 760,50-TL'den çok, 1.521,00-TL'den az geliri olanlar her ay 91,26-TL, 1.521,00-TL'den çok geliri olanlar her ay 182,52-TL, GSS prim borcuyla karşı karşıya kalacaklar ve SGK'lı olarak hastaneye gittiklerinde borçlarının bulunması halinde sağlık hizmeti alamayacaklardır.

2014 yılı 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası için;


Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md. /c(1) )

Priminiz Devlet tarafından ödenir.

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md. /g(1) )

Asgari ücretin üçte birinin %12'si üzerinden genel sağlık sigortası priminin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek aylık gss primi 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası için 45,36 TL'dir.

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücret ile asgari ücretin iki katına kadar olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md. /g(2) )

Asgari ücretin % 12'si üzerinden genel sağlık sigortası priminin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek aylık gss primi  136,08 TL'dir.

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katından fazla olması halinde (5510 sayılı Kanun 60. Md./g3) )

Asgari ücretin iki katının %12'si üzerinden genel sağlık sigortası priminin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek aylık gss primi 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası için 272,16 TL'dir.


İstisnalar


Genel sağlık sigortalısının; eşi, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklan, yaşma bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları, asgari ücretin altında kazancı olan, kendisini geçindirmeye yetecek kadar parası olmayıp geçimi GSS sigortalısı tarafından sağlanan anne ve babası, GSS sigortalısı üzerinden borcu olmamak kaydıyla sağlık yardımı alacak. Evli olanlar için, eşlerden hangisinin genel sağlık sigortalısı olacağı, hangisinin bakmakla yükümlü kişi olacağı kişilerin tercihlerine bırakılacaktır.

1 Ekim 2010'dan sonra işsiz kalmış olanların işsiz kaldığı günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde SGK'ya, genel sağlık sigortası giriş bildirgesi doldurup vermesi gerekmektedir. Aksi halde bu bildirim yapılmaz ise kişiler önce 760,50-TL idari para cezasıyla cezalandırılacak; ayrıca, genel sağlık sigortası bildirgesi doldurup verilmediğinden ayda 1.521,00-TL'den çok geliri var kabul edilerek, aylık 182,52-TL GSS primini her ay SGK'ya ödemekle yükümlü olacaklardır. 01.10.2010 günü ve sonrasında 18 yaşını tamamlamış (okumayan) çocuklara sigortalı anne baba üzerinden sağlık yardımı verilmeyecektir. Şayet sigortası bulunmayan çocuklar okuyorlarsa, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşma, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşma kadar sigortalı anne baba üzerinden sağlık yardımı alabilir. Buna göre okumayan çocuklar 18 yaşını, okuyorsa 25 yaşını tamamladığı günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde SGK'ya gidip GSS giriş bildirgesi vermekle yükümlüdürler. Süresi içinde bildirge verilmez ise çocuk için 760,50-TL idari para cezası uygulanacağı gibi bildirge verilmediğinden en yüksek gelir düzeyinden, yani aylık 182,52-TL her ay GSS prim tahakkuku yapılacaktır.

İşsizlik ödeneği alanlar

Zorunlu 4a (SSK), 4b (Bag-Kur) ve 4c (Memur) sigortalılıkları 01.10.2010 tarihinden sonra sona eren, ayrıca isteğe bağlı prim ödemesi olmayan ya da hali hazırda çalışmayan 18 yaşından büyük vatandaşlarımız, 01.10.2010 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortalısı olacak. Bu durumdaki vatandaşlarımız, sigortalılıkları sona erdiği tarihten itibaren 10 gün sonra genel sağlık sigortalısı sayılacak ve bir ay içinde sigortalının vereceği genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle tescil işlemi yapılacaktır. Şayet, işsiz kalan kişi İşkur'dan işsizlik ödeneği alacaksa, genel sağlık sigortası giriş bildirgesini İşkur doldurup Sosyal Güvenlik Kurumuna verecek ama işsizlik ödeneği bitince, kendisi bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna gidip genel sağlık sigortası giriş bildirgesi düzenleyip vermesi gerekmekte aksi halde kişiye 760,50-TL idari para cezası uygulanacaktır. Genel sağlık sigortası primi emekliliği etkiliyor mu? Genel sağlık sigortası için ödenen primler hiçbir şekilde emeklilikle bağlantılı değildir, yalnızca sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.
Haber Ekspres


50 Soru Cevapta Genel Sağlık Sigortası için TIKLAYINIZ

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET