gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ALMANYA SİGORTALISI GURBETÇİLER ORTEZ VE PROTEZİ SGK'DAN ALACAK

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre Almanya adına sağlık yardımı hakkına sahip kaza sigortalılarının, gerek geçici gerekse daimi olarak ülkemizde ikametlerinde ortez ve protezleri SGK üzerinden alabilecekler.

10 Şubat 2015 Salı 10:32
ALMANYA SİGORTALISI GURBETÇİLER ORTEZ VE PROTEZİ SGK'DAN ALACAK

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre Almanya adına sağlık yardımı hakkına sahip kaza sigortalılarının, gerek geçici gerekse daimi olarak ülkemizde ikametlerinde, kazaya bağlı rahatsızlıklarının muayene ve tedavilerinin sağlanması, kullanmak zorunda oldukları protezlerin verilmesi, takılması ve onarılması, Almanya kaza sigortası mercilerinden sözleşmeye göre belirlenmiş formülerle önceden izin alınması ile mümkün bulunmaktadır.
Bu kapsamda, Almanya kaza sigortalılarının protezlerinin verilmesi, takılması ve onarım işlemleri bu güne kadar, 2/4/1986 tarihli ve 317276 sayılı Genel Yazıya istinaden İzmir'de faaliyet gösteren bir ortopedi firmasınca gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu uygulamanın, sadece İzmir ilinde faaliyet gösteren tek firma tarafından yürütülmesi, diğer illerde bulunan vatandaşlarımızın söz konusu firmaya ulaşımda yaşadıkları zorluklar şikayetlere neden olmuştur. Bunun üzerine Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu ile yapılan yazışmalar sonucunda, protezlerin kalite seviyesinin garanti altına alınması şartıyla başka firmalardan da temin edilebileceği anlaşılmıştır.

Bundan böyle, Almanya kaza mercileri sigortalılarına protezlerin verilmesi, takılması ve onarılması işlemleri, acil haller hariç olmak üzere, A/T 14 formüleri ile onay alındıktan sonra, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığının 03/12/2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan tüm merkezlerden temin edilebilecektir.

K:SGK, 02.02.2015, kamudanhaberler,10.02.2015


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET