gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ MEMURA 26 BİN TL FAZLA İKRAMİYENİN ÖNÜ AÇTI

Anayasa Mahkemesi, Emekli Sandığı Kanunu'nun, "emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına" ilişkin hükmünü iptal etti.

26 Aralık 2014 Cuma 12:30
ANAYASA MAHKEMESİ MEMURA 26 BİN TL FAZLA İKRAMİYENİN ÖNÜ AÇTI

ANAYASA MAHKEMESİ MEMURA 26 BİN TL FAZLA İKRAMİYENİN ÖNÜ AÇTI

Anayasa Mahkemesi kamu personeline 30 yıldan fazla sürelere ikramiye ödenmemesini öngören hükmü esastan görüşüp karar verdi. Kamu çalışanlarının  umutla beklediği karar sonrası tavan uygulaması kalkarak memurlar ikramiyede yıla göre 26 bin TL'ye kadar fazla ikramiye alabilecek. 

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı Resmi Gazetede yayınlanmadığından 30 yılı aşan hizmeti olupta emeklilik başvurusunda bulunacakların beklemesinde yarar var.

Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesine götürülen 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun, 17.1.2012 günlü, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler…dikkate alınmaz.” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi üzerine Anayasa Mahkemesi;

5434 sayılı Kanun’un, 6270 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 89. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; 

A- “…verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler…dikkate alınmaz.” ibarelerine ilişkin esas incelemenin, ““…verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler…” ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına, 

B- “…verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 

C- “…verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler…” ibaresinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan bu ibareden sonra gelen “…ile…” sözcüğünün de, 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, 

Karar verdi.

 

Anayasa Mahkemesi iptali sonrası memurlar aşağıdaki tablodaki miktarları fazla alabilecek.

 

a


Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacağından, Resmi Gazete ilan tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verecek memurlar bütün hizmet yılları üzerinden emekli ikramiyesi alabilecekler.

Karar öncesinde emeklilik başvurusunda bulunan memurlar için bu karar etkili olamayacak. Kişisel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapanlara ise çok fazla bir umut görünmüyor. Ancak TBMM Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını gözeterek bu konuda geçmişe yönelik bir düzenleme yapılırsa bu kişilerin mağduriyeti ortadan kalkabilir. 


YK:Akşam

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET