gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ PERSONEL TETKİK VE TAHLİL SEVKLERİNDE MUAYENE ÜCRETİ ALINMAYACAK

Askeri Personel Tetkik ve Tahlil Sevklerinde Muayene Ücreti Alınmayacak

06 Aralık 2010 Pazartesi 22:19

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin 15.10.2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınması hakkındaki tebliğ 9.10.2010 tarihli 27724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş, ayrıca 15.10.2010 tarihinde “Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Sağlık Hizmeti Alım Protokolü” ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arasında 2010-2011 Yılı Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşmenin Komutanlığın yükümlülükleri başlığı altındaki 7. Maddesinde; c) “Sağlık hizmeti sunucusu, ayaktan ve yatarak tedaviler ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tetkik ve/veya tahlilleri bünyelerinde veya başka bir sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı ile sağlamak zorundadır. Ancak, 6.(a) maddesinde sayılan kişiler için; sağlık hizmeti sunucusu tarafından ayaktan ve yatarak tedaviler ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tetkik ve/veya tahlillerin sağlık hizmeti sunucusu bünyesinde yapılamadığı veya hizmet alımı yoluyla temin edilemediği durumlarda; sağlık hizmet sunucusu bu kişileri sevk/istem belgesi düzenleyerek, Kurum ile sözleşmeli diğer resmi sağlık hizmeti sunucusuna gönderebilir

Tüm sağlık hizmeti sunucularına ve ilgililere önemle duyurulur.

. Sözleşmeli diğer resmi sağlık hizmeti sunucularınca Kuruma ibraz edilen bu tetkik ve/veya tahlillere ilişkin fatura bedelleri sevk/istem belgesine dayanılarak hizmeti veren resmi sağlık hizmet sunucusuna SUT hükümleri çerçevesinde Kurumca ödenir.” hükmü mevcut olup, hükümde bahsi geçen bu kişilere ilişkin olarak, yalnızca tetkik ve tahlil amacıyla sevk/istem belgesiyle resmi sağlık hizmeti sunucusuna başvuru olması durumunda, bu sağlık hizmeti sunucularınca “muayene ücreti istemiyorum” seçeneği ile muayene girişi yapılmadan işlem yapılabilecektir.

KURUMLA SÖZLEŞMELİ RESMİ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET