gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

İşverenlerin 2015/Ağustos ayı aylık prim ve hizmet belge verilme süresi uzatıldı.

18 Eylül 2015 Cuma 14:18
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini SGK'ca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle yükümlü oldukları öngörülmüş, İşveren Uygulama Tebliğinde ise özel sektör işverenlerinde düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23'üne kadar verecekleri açıklanmıştır. 


Bu bağlamda, özel sektör işverenlerince 2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken sürenin son günü olan 23/9/2015 tarihinin Kurban Bayramı arefesine rastladığı ve Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16//9/2015 tarih ve 10381 sayılı yazısında 23/9/2015 tarihinde mesai süresinin yarım gününün idari izin kabul edilmesi nazara alındığında, işverenlerin mağduriyetine neden olunmamasını teminen, Kanunun Kuruma verdiği yetkiye dayanarak, özel sektör işverenlerince 2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi Kurban Bayramı tatilini izleyen ilk iş günü olan 28/09/2015 tarih saat 23:59'a kadar uzatıldı. 


Diğer taraftan, özel sektör işyerlerinde, 2015/Ağustos ayında imzalanan toplu iş sözleşmelerine istinaden düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin,2015/Ağustos ayında istirahatli olan sigortalılara ilişkin çalışmadığına dair bildirim girişlerinin ve 2015/Ağustos ayına ilişkin Ek-10 sigortalıların eksik gün bildirim formlarının verilme süresinin de 23/09/2015 tarihinde sona erdiği göz önüne alındığında, aylık prim ve hizmet belgelerine bağlı bu bildirimlerin süresi de yine 28/9/2015 tarihine kadar uzatıldı.

K:SGK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET