gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BES EYLEMLERİNE BAŞLIYOR

BES eşit işe eşit ücret, servis, lojman gibi bir dizi hakların eşit dağıtılması talebiyle 1 Kasım'dan itibaren eylem başlatacak BES dün yaptığı basın açıklamasıyla eylem programını açıkladı 29.10.2010

29 Ekim 2010 Cuma 09:09
BES Eylemlerine Başlıyor

 "Taleplerimiz için i Kasım'dan itibaren 15 günde bir eylem yapacağız. 11 Şubat'ta Ankara'da merkezi bir eylem yapacak, bu da etkili olmazsa 11 Mart'ta tam gün iş bırakacağız." BES Genel Başkanı Osman Biçer, düzenlediği basın toplantısında, iş kollarındaki AKP kadrolaşmasına dair iki örneği basınla paylaştı: "6009 sayılı yasa hükümleri içersinde yer alan bir maddeye dayanılarak, Gelir idaresi Başkanlığı'nda yapılan Görevde Yükselme Sınavlarının sözlü sınav bölümünün kayıt altına alınmaması sağlanmış ve böylece kayıt altına alınmaksızın gerçekleştirilen sözlü sınavlar sonucunda Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı atamaları şaibeli hale getirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da benzer bir işlem yapılarak ilk önce SGK personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değiştirilmiş, ardından 45 SGK personeli "Kariyer" ve "Liyakat" ilkelerine uygun olup olmadıklarına"bakılmaksızın SGK İl Müdür Yardımcısı kadrolarına atanmıştır." Biçer ayrıca Maliye Bakanı Mehmet Ali Şahin'in 30 Mart 2010 tarihinde verdiği yeni ek ödeme düzenlemesi konusunda eşitlikçi davranılacağı sözünü de hatırlatarak Bakan'ın sözünde durmadığını söyledi. Genel Başkan Biçer eylem programlarını da şu şekilde açıkladı: "Sendikamızın örgütlü olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 'Eşit îşe Eşit Ücret' , uygulamasının yaşam bulması, tam ek ödemelerin temel ücret kapsamına alınarak emekli aylıklarına yansıtılması, görevde yükselmelerde kariyer ve liyakat ilkelerine uygun davranılması, performans esaslı yönetim modeli uygulamalarının ve kamera, turnike vb. insan haklarına ve özel hayatın gizliliği esasına aykırı sistemlerin ortadan kaldırılması; yemek, servis, kreş, lojman gibi sosyal haklardan tüm büro emekçilerinin eşit ve adil bir biçimde ve ücretsiz olarak yararlandırılmalarının sağlanması gibi taleplerle 15 günde bir farklı eylem ve etkinlikler gerçekleştirilecektir." Biçer tüm bu eylemliklerin ardından 11 Şubat 2011 tarihinde merkezi bir Ankara eyleminin buradan da sonuç alınamazsa 11 Mart 2011'de tam gün iş bırakma eyleminin gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Birgün

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET